https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/fshn.edu.al/qkff/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.

Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/projekte/projekte-x
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 17.06.2021
Njoftohen  studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Viti 1,  Master i Shkencave dhe Master Profesional, se eshte shpallur orari i provimeve per sesioni e veres

Per tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 11.06.2021
Njoftohen  studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Viti 1,  Master i Shkencave dhe Master Profesional, se eshte shpallur sesioni i provimeve te veres

Regjistrimi per kete sesion provimesh do te kryhet online nga data 11 Qershor deri 19 Qershor

Nuk do te lejohen te futen ne provime te gjithe studentet qe nuk kane shlyer detyrimet financiare deri me date 25 Qershor 2021

Per me shume informacion klikoni: KETU


Datë 11.06.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Bachelor Viti 1, Viti 2 se eshte shpallur orari i provimeve per sesionin e veres

Per tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 08.06.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Bachelor Viti 3 se eshte shpallur orari i provimeve per sesionin e veres

Per tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 05.06.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Viti 1 dhe 2 Bachelor se eshte shpallur sesioni i provimeve te veres

Regjistrimi per kete sesion provimesh do te kryhet online nga data  05 Qershor deri 12 Qershor

Nuk do te lejohen te futen ne provime te gjithe studentet qe nuk kane shlyer detyrimet financiare deri me date 18 Qershor 2021

Per me shume informacion klikoni: KETU


Datë 05.06.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Master Shkencor Viti 2 se eshte shpallur orari i provimeve per sesionin e paradiplimimit

Per tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 05.06.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se jane shpallur oraret e konsultimeve sipas departamenteve

Per tu njohur me oraret e konsultimeve kliko: KETU


Datë 28.05.2021
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres, Viti 3 Bachelor se eshte shpallur sesioni i provimeve te veres

Regjistrimi per kete sesion provimesh do te kryhet online nga data 28 Maj deri ne 5 Qershor


Datë 15.06.2021
Instituti Konfuci-UT, ka nisur regjistrimet per nje program veror kushtuar gjuhes dhe kultures kineze per te gjithe te interesuarit

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 15.06.2021
New environmental advocacy course offering

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 15.06.2021
“Plani i Barazisë Gjinore për UT, Qershor 2020- Maj 2021”

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 27.05.2021
Vendim Nr. 64, date 27.05.2021 mbi "Zhvillimin e sesionit te provimeve te veres per vitin akademik 2020-2021"

Per tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 18.05.2021

Njoftohen te gjithe studentet e Master Shkencor, Viti 2 qe eshte shpallur sesioni i paradiplomimit. 

Regjistrimi do kryhet online nga data 18 Maj - 3 QershorDatë 08.06.2021

Aktivitet online "Prezantim i Planit të Barazisë Gjinore për UT", dt 15 Qershor 2021

Për më tepër informacion klikoni: KETU

Datë 02.06.2021

Njoftim nga IRO per thirrje per aplikim per bursa  Master per studentet qe kane nje diplome Bachelor e qe duan te ndjekin studimet Master prane Universitetit te Klagenfurt. 
Afati i aplikimit për këto bursa është data 05 Qershor 2021.

Per me teper informacion klikoni: KETU


Datë 12.05.2021

Perfundoi sot procesi zgjedhor per Pergjegjes Departamenti ne Departamentin e Matematikes se Aplikuar.

Per tu njohur me rezultatin klikoni: KETU


D

atë 20.05.2021

Njoftim mbi Bursat Ndërkombëtare të Bundestagut Gjerman


Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 12.05.2021

Me Urdhër të Brendshëm të Rektorit të UT-së,  nr.12, datë 10.05.2021, data 14 Maj 2021, do të jetë ditë pushimi në të gjitha njësitë përbërëse të UT-së. Zëvendësimi i kësaj dite pune, do të bëhet në një datë tjetër. 
Zhvillimi i procesit mësimor duhet të vijojë normalisht.


Datë 07.05.2021

Njoftim i komisionit te zgjedhjeve te Fakultetit te Shkencave te Natyres


Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 20.05.2021

"Bled Water Festival's call for innovations in the field of water"


Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 07.05.2021

Njoftim mbi fituesin e konkursit për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohe të plotë të kategorisë “Lektor” në grupin mësimor “Kimi Analitike”  Departamentin e Kimisë

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 06.05.2021

Njoftohen te gjithe studentet qe do diplomohen te dorezojne prane Informacionit nje certifikate personale dhe 2 fotografi MAT me permasa 3.5 X 4.5Datë 15.04.2021

Universiteti i Pecs në Hungari, ka hapur thirrjen për aplikim në Shkollën Verore, për periudhën 5 qershor – 2 korrik 2021,  me temë "EUtopia 2021-27" Visions and Missions of Europe” 


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 06.05.2021

Thirrje për Aplikime në kuadër të Programit të KiE mbi Përvojën më të mirë në Promovimin e Integritetit Akademik

Per me teper informacion kliko: KETUDatë 06.05.2021

Në Universitetin e Tiranës ka mbërritur një material nga Index Education në gjuhën frënge dhe angeze në lidhje me disa shërbime informatike që ofrohen nga kjo agjensi me tarifat përkatëse. 


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 05.04.2021

Universiteti i Tuscias ne Itali ka hapur thirjen per aplikime per bursa per studentet nderkombetare per nivel master. Afati per aplikim: 31 Maj 2021


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 14.04.2021

Njoftohet stafi akademi dhe ish-studente te FSHN se hapet thirrja per aplikime per programet Fulbright

Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 09.04.2021

Komisioni Zgjedhor i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, shpall fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e Përgjegjësit të Departamentit të Matematikës Aplikuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës.

Per me teper informacion kliko: KETU


Njoftim për sezonin e vecantë të provimeve dhe diplomimit


Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 30.03.2021

Vendim Nr.12, "Per ngritjen e Komisionit te Zgjedhjeve ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te UT-së" 

Per te pare vendimin kliko: KETU


Datë 11.04.2021

Workshopi Online Putting Science into Standards - Organ on Chip: Towards Standardization

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 06.04.2021

Mundesi bashkepunimi me ambasaden dhe institucionet akademike franceze

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 24.03.2021

Konference ne kuadrin e Dites se ADN

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 17.03.2021

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohe të plotë të kategorisë “Lektor” në grupin mësimor “Kimi Analitike” Departamentin e Kimisë.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 25.03.2021

Bursa per studentet nga Qeveria Sllovake

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 25.03.2021

Bursa per studentet nga Ambasada e Indise

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 17.03.2021

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90". 

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.Datë 10.03.2021
Në kuadër të Programit Marie Sklodowska - Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) janë hapur thirrjet për kërkues shkencorë nga Universiteti Maribor, Slloveni dhe Universiteti Katolik i Louvain (UCLouvain - Belgjikë)

Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 22.02.2021
Njoftim mbi tarifat e studimit për vitin akademik 2020-2021 dhe kategoritë që përfitojnë përjashtim apo reduktim nga këto tarifa

Për tu njohur me njoftimin kliko: KETU

Për të shkarkuar faturat sipas ciklit te studimit kliko: KETU


Datë 25.02.2021
Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka hapur thirrjet për aplikim

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 25.02.2021

Thirrje e Komisionit Europian për ekspertë të jashtëm


Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 25.02.2021
Event online në Universitetin Teknik të Mynihut në Gjermani për studentët e UT

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.02.2021

Universiteti i Bialystok, Poloni, informon mbi Konferencën online që do të organizojë në Maj 2021 me temë “Environmental Engineering – Through a Young Eye: Innovations-Sustainability-Modernity-Openness”.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 03.02.2021


Datë 04.02.2021
Hapet thirrja për aplikim per studentet e Universitetit te Tiranes per te mare pjese ne Konferencen e 10 Studentore te UNICA me teme "Transforming Your University in the post COVID-19 age" ne datat 18-21 korrik 2021

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 02.02.2021
Vendimi i Rektorit mbi menyren e zhvillimit te provimeve te semestrit te pare ne Universitetin e Tiranes

Per tu njohur me vendimin kliko: KETU


Datë 11.01.2021
Njoftim mbi konkursin e zhvilluar per personel akademik ne Departamentin e Biologjise

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 08.01.2021
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Jane shpallur listat e studenteve perfitues te burses dhe te tarifes per vitin akademik 2020-2021

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 29.12.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor në Departamentin e Kimisë

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 28.12.2020
Shpallet lista e studenteve te vitit te pare me mestare 9-10 per vitin akademik 2020-2021 të cilët përfiojnë përjashtim nga tarifa e shkollimit dhe burse mujore ne masen 10,000 leke

Per tu njohur me listen kliko: KETU


Datë 11.12.2020
Njoftim mbi konkursin e zhvilluar  për dy vende pune për personel akademik në Departamentin e Informatikës

Për më tepër informacion kliko: KËTU


Datë 09 .12.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) në Departamentin e Informatikës

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 04 .12.2020
Njoftim mbi konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik të kategorisë “Asistent lektor” pranë grupit mësimor “Kimi Fizike dhe Koloidale” në Departamentin e Kimisë

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 17.11.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik me kohë të plote të kategorisë “Lektor” pranë grupit mësimor “Zoologji – Ekologji” në Departamentin e Biologjisë

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 12.11.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Shpallen kategoritë dhe dokumentacioni për kategoritë e veçanta që mund të perfitojnë bursë për vitin akademik 2020-2021.

Dorëzimi i dokumentacionit do të bëhet pranë Zyrës së Informacionit, Godina A, deri me datë 1 Dhjetor 2020.

Studentët mund të aplikojnë në cdo moment të vitit për përfitimin e bursës dhe pagesa e bursës fillon nga muaji pasardhës i momentit të aplikimit.

Rikujtojmë studentët e vitit të parë Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin në Fakultet, pranë Zyrës së Informacionit,  dhe jo në Bashki.

Të gjithë studentët që nuk kanë numër llogarie personale marrin vërtetim studenti nga FSHN, dhe  hapin një llogari  personale në BKT (ne cdo dege dhe ne rrethe) meqënëse nuk mban komision për llogarinë e bursës.

Numrin e llogarise mund ta dergoni ne versionin foto ose tekst ne adresen e email: donika.prendi@fshn.edu.al

Për tu njohur me kategoritë dhe dokumentacionin kliko: KËTU


Datë 12.11.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:    

Shpallen kategoritë e veçanta dhe dokumentacioni i nevojshëm për studentët e ciklit të parë dhe ciklit të dytë  të cilët mund të përfitojnë përjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2020-2021 .

Dorëzimi i dokumentacionit do të 
bëhet pranë Zyrës së Informacionit, Godina A,  deri me datë 1 Dhjetor 2020.

Rikujtojme studentët e vitit të parë Bachelor se dokumentat duhet ti paraqesin në Fakultet pranë Zyrës  së Informacionit dhe jo në Bashki.

Për tu njohur me kategoritë dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 09 .11.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik të kategorisë “Lektor” pranë grupit mësimor “Gjenetikë- Mikrobiologji” në Departamentin e Biologjisë

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 09 .11.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ (punëtor në Kopshtin Botanik) në Qendrën Kërkimore të Florës dhe Faunës

Për më tepër informacion kliko: KETU


Datë 05.11.2020
Njoftim mbi konkursin e zhvilluar  per personel akademik ne Departamentin e Matematikes

Per me teper informacion kilko: KETU


Datë 03.11.2020
Njoftohet stafi akademik dhe studentet e FSHN  per fillimin e procedurave te vetekandidimit per anetare te Komisioneve te Perhershme ne nivel institucional dhe Keshillin e Etikes.

Per me shume informacion klikoni: KETU


Datë 02.11.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 2 (dy) vende pune për personel akademik me kohe të plotë të kategorisë “Asistent lektor” në grupin mësimor “Sistemet e Informacionit Ndërvepruese” dhe në grupin mësimor “Analizë të dhënash dhe Inteligjencë Artificiale” në Departamentin e Informatikës.

Per me shume informacion klikoni: KETU

Datë 02.11.2020
Njoftim për studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës për fillimin e vitit akademik 2020-2021.

P
ë
r m
ë
 tep
ë
r informacion kliko: KETU


Datë 30.10.2020
Njoftim per studentet e vitit te pare, viti akademik 2020-2021

Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 27 .10.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1 (një) vend pune për personel akademik të kategorisë “Asistent lektor” pranë grupit mësimor “Kimi Fizike dhe Koloidale” në Departamentin e Kimisë.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 27 .10.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (laborant) në Departamentin e Biologjisë.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 23.10.2020


Datë 05 .10.2020
Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune për personel akademik në Departamentin e Matematikës, grupi mësimor “Algjebra dhe Teoria e numrave”, të kategorisë “Asistent-Lektor.

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 16.06.2020
VKM me nr.436 datë 03.06.2020

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare per pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2020-2021 dhe 2021-2022 e në vijim”

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 03.06.2020
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se jane shpallur listat e studenteve qe perfitojne burse studimi sipas kategorive

Per tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 02.06.2020
Njoftim mbi tarifat e studimit per vitin akademik 2019-2020 dhe kategorite qe perfitojne perjashtim apo reduktim nga keto tarifa

Per tu njohur me njoftimin kliko: KETU

Per te shkarkuar faturat sipas ciklit te studimit kliko: KETU

Per tu njohur me listat e studenteve perfitues nga tarifa kliko: KETU


Datë 27.04.2020
Programet Fulbright

Për më tepër informacion klikoKETU


Datë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


http://www.fshn.edu.al/home/orari-i-proviemve-sesioni-i-veres-master-shkencor-viti-1-master-profesional

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-veres-bachelor-viti-1-viti-2-viti-akademik-2020-2021

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-veres-bachelor-viti-3-viti-akademik-2020-2021

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-veres-cikli-ii-master-shkencor-viti-2-viti-akademik-2020-2021-1

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2ZTU0ZGM5MjAxNjYyOTEy

http://37.139.119.36:81/orari/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2020-2021

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDoyZDEyODFmZTdkYzE0ZGU

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2NjM5MDc0NGUyMzdhMjAw

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/profili-i-studentit

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/burime-online

https://www.cobiss.net/

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDozYzQwMjc0NmMxYWNlZjMw


https://seaviews.adrioninterreg.eu/

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


http://registration.sta-edu.com/

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/