Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME

Datë 17.01.2017

Njoftohen të gjithë të interesuarit pranë Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Komisionerin për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në ambientet e Rektoratit të UT-së, në datat 23-27 Janar 2017 organizojnë Shkollën Dimërore “Informim dhe Privatësi “.

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 01.07.2017

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Duke u bazuar në urdhërin Nr.10 datë 07.01.2017, "PËR MARRJEN E MASAVE PËR PARANDALIMIN E PËRHAPJES SË VIRUSIT TË GRIPIT" ju bëjmë me dije se institucionet universitare do të jenë të mbyllura në datat 9,10,11,12,13,14 Janar 2017.


Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 23.12.2016

Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :


N
Ë ZBATIM TË VENDIMIT “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTËT QË STUDIOJNË NË PROGRAME STUDIMI NË FUSHAT PRIORITARE DHE STUDENTËT NË NEVOJË” PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017 

NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT QË APLIKOJNË PËR BURSË

Për më shumë informacion kliko : KETU

Datë 02.11.2016

Njoftohen të gjithë studentët e paregjistruar të cilët kanë aplikuar në programet e studimit Master i Shkencave dhe Master Profesional se janë shpallur disa vende të lira në kuadër të rishpërndarjes së kuotave të paplotësuara.

Për më shumë informacion kliko : KETUNjoftohen të gjithë të studentët Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Cikli i Dytë, Viti i Parë se :

Mësimi për të gjithë programet e studimit për vitin akademik 2016-2017, Cikli i Dytë,Viti i parë do të fillojë më datë 31.10.2016 sipas orarit të shpallur në faqen web të Fakultei i Shkencave të Natyrës.

Datë 24.10.2016
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT MASTER I SHKENCAVE DHE MASTER PROFESIONAL TE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT E FITUESEVE

Për tu njohur me listat e fituesëve kliko : KETU


Datë 18.10.2016
Njoftim për studentët e regjistruar n
ë vitin e par
ë n
ë Fakulteti i Shkencave t
ë Natyr
ës

Njoftohen të gjithë studentët e regjistruar në vitin e parë se ditën e enjte datë 20.10.2016 ora 09:00 në sallën D1 
do të zhvillohet takim me Dekanin e Fakulteti i Shkencave të Natyrës si dhe me Rektorin e Universitetit të Tiranës

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Datë 12.10.2016
Njoftim për provimin e diplom
ës p
ër Ciklin e Dyt
ë
 

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Datë 11.10.2016
NJOFTOHEN TE GJITHE MATURANTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT E FITUESEVE

Për tu njohur me listat e fituesëve kliko : KETU

Datë 10.10.2016
Fakulteti i Shkencave të Natyrës hap aplikimet për Ciklin e Dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional për vitin akademik 2016-2017 

Aplikimi i studentëve në programet e Ciklit të Dytë  “Master shkencor” dhe “Master profesional”do të bëhet në datat 10 – 20 Tetor 2016, pranë departamenteve që ofrojnë programet e studimit.

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 10.10.2016
Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë se :

Është shpallur orari i provimit të formimit për studentët e Ciklit të Parë.

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Datë 10.10.2016
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE APLIKUAR PER TRANSFERIMIN E STUDIMEVE OSE DEGE TE DYTA PRANE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT PERFUNDIMTARE TE FITUESEVE

Për tu njohur me listat kliko : KETU

Datë 06.10.2016
Ceremonia e diplomimit për vitin akademik 2015-2016

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 06.10.2016
NJOFTIM PER MATURANTET QE KANE APLIKUAR PER RAUNDIN E DYTE NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për raundin e dytë për tu pranuar në një nga degët e FSHN, se rezultatet e renditura për secilën nga degët gjenden në linkun e mëposhtëm së bashku me formulën e përdorur për llogaritjen e pikëve totale përkatëse.

Shënim : Pasi të aksesoni listën e renditur për të gjetur ID përkatëse shtypni  tastet ctrl dhe f  dhe pasi të vendosni ID në fushën e kërkimit klikoni butonin Enter. 

Për tu njohur me rezultatet kliko : KETU

Datë 06.10.2016
Mbi ofrimin e testeve të njohura ndërkomëtarisht të gjuhës Franceze 

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 03.10.2016
NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET QE KANE APLIKUAR PER TRANSFERIMIN E STUDIMEVE OSE DEGE TE DYTA PRANE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT JOPERFUNDIMTARE TE FITUESEVE

Për tu njohur me listat kliko : KETU

Datë 29.09.2016
Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë se :

Është shpallur orari i sezonit të tetorit për studentët e Ciklit të Parë viti I,II,III dhe Ciklit të Dytë viti I dhe viti II


Për më shumë informacion kliko :  KETU

Datë 27.09.2016
Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Eshtë hapur një rubrikë e veçantë tek menuja e faqes web www.fshn.edu.al për studentët e interesuar për të aplikuar për bursa studimi në universitetet jashtë vendit në kuadër të programit ERASMUS + dhe marrëveshjeve të tjera bilaterale të Universitetit të Tiranës me Universitete të tjera Europiane.

Ju do të gjeni njoftime tek rubrika "lajme" e menusë së faqes web të Universitetit të Tiranës  www.unitir.edu.al.

Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se hapen regjistrimet për kurset e gjuhës kineze pranë Institutit Konfuci-UT :

Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës hap regjistrimet për studentët të cilët janë të interesuar të mësojnë gjuhën kineze pranë këtij Instituti.

Për më shumë informacion kliko : KETU


Njoftohen të gjithë të studentët  e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë se :

Në kuadër të administrimit të sezonit të tetorit dhe sezonit të diplomimit studentët e Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë do të regjistrohen online në faqen zyrtare të fakultetit www.fshn.edu.al

Për më shumë informacion kliko :  KETUNJOFTOHEN TE GJITHE MATURANTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN SE JANE SHPALLUR LISTAT E FITUESEVE

Për tu njohur me listat e fituesëve kliko : KETU

Përgjigjet e ankimimeve të maturantëve që kanë aplikuar në Fakultetin e
Shkencave t
ë Natyrës

Për më shumë informacion kliko :  KETU

Lista për Ciklin e Parë nga Trojet dhe Kategori të veçanta

Për më shumë informacion kliko :  KETU

NJOFTIM PER MATURANTET QE KANE APLIKUAR NE PROGRAMET E STUDIMIT TE FSHN

Njoftohen të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për tu pranuar në një nga degët e FSHN, se rezultatet e renditura për secilën nga degët gjenden në linkun e mëposhtëm së bashku me formulën e përdorur për llogaritjen e pikëve totale përkatëse.

Shënim : Pasi të aksesoni listën e renditur për të gjetur ID përkatëse shtypni  tastet ctrl dhe f  dhe pasi të vendosni ID në fushën e kërkimit klikoni butonin Enter. 

Për tu njohur me rezultatet kliko : KETU


NJOFTIM MBI NIVELIN E GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Njoftohen të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, se në mbledhjen e datës 13.07.2016 Senati Akademik i Universitetit të Tiranës, përcaktoi nivelin B1 të njohjes së një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, si kriter pranimi në programet e studimit të ciklit të dytë“Master i shkencave” në Universitetin e Tiranës.

 

Ky kriter do të zbatohet për pranimet në vitin akademik 2016-2017, e në vijim.

 

Për më shumë informacion kliko :  KETU


Për  tu njohur me udhëzimin kliko :  KETU


NJOFTIM MBI PROCEDURËN E KONFIRMIMIT TË DOKUMENATCIONIT PËR TA

LEGALIZUAR M
Ë PAS NË MINISTRINË E PUNËVE TË JASHTME


Të gjithë personat që janë interesuar për procedurën e konfirmimit të dokumentacionit shkollor për ta legalizuar më pas në Ministrinë e Punëve të Jashtme, po ju informojmë se konfirmimi i dokumentacionit shkollor do të bëhet me një ndalesë pranë Drejtorisë së Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës.

 

Drejtoria e Komunikimit në Rektoratin e Universitetit të Tiranës do të shërbejë si pikë e shërbimit me një ndalesë që do të ofrojë shërbimin e pajisjes me dokumentacionin shkollor dhe me vërtetimin e nënshkrimit, si diplomë, listë notash, suplement diplomë, programe mësimore, etj.

 NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

·        Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·        IELTS – International English Language Testing System

·        TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·        TOEIC - Test of English fof International Communication

·        Michigan – Test

·        PTE General – Pearson Test of English GeneralNJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.
Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 

1- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Parë të Studimit, sistemi me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al dhe pagesa të bëhet nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.

 2- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Dytë të Studimit, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al. dhe pagesa të bëhet me dy këste si më poshtë :

  • Kësti i parë nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016
  • Kësti i dytë nga data 9 Maj 2016 - 20 Maj 2016

3- Tarifa e shkollimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, të cilët e kanë kaluar kohëzgjatjen normale të studimeve, paguajnë me kredite nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.


Shënim: 

1.Studenti në momentin kur kryen pagesën duhet t'i japë punonjësit të bankës të  dhënat e tij: Emri dhe Mbiemri; Programi i Studimit dhe Viti i Studimit.

2.Studenti pasi kryen pagesën, duhet të dorezojë një kopje të manadatit të saj tek zyra e Informacionit.
Në sesionin e provimeve të dimrit (Shkurt 2016) studentet nuk pengohen  të futen në provime. 

3.Me përfundimin e këtij sesioni, studentët që nuk kanë kryer pagesën nuk do t'i ofrohet asnjë shërbim nga administrata.


Për të tërhequr faturën tarifës së shkollimit sipas Programit të Studimit kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2016-2017


    
http://37.139.119.36:81/orari/http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
       
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
   
   https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3MTQ3ODY1YzUwOTFiNjc
       

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/
 
 
http://www.fe.infn.it/dmastertirana/
            http://akma.morix.al/