Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor

http://www.fshn.edu.al/qendra-kombeetare-e-florees-dhe-faunees-shqiptare
 


NJOFTIME


Njoftohen të gjithë të studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës Cikli i Parë dhe Cikli i Dytë Viti i Parë se :

Proçesi i regjistrimit për sezonin e qershorit rihapet deri ditën e premte  datë 27.05.2016 ora 12:00 dhe se regjistrimi do të kryhet online.

Për çdo problem mos hezitoni të kontaktoni me postën elektronike support@fshn.edu.al.

Njoftohen të gjithë të interesuarit pranë Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të Programit H2020 (MSCA-IF), Marie Sklodowska-Curie, po ju njoftojmë mbi hapjen e thirrjes për aplikim për bursa për kërkuesit e rinj në Universitetin Jean, Spanje.

Të gjithë të interesuarit, që duan të aplikojnë për grante kërkimore në Universitetin Jean në kuadër të MSCA-IF

Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se :

Në kuadër të administrimit sa më të mirë të sezonit të verës po ju informojmë se regjistrimi për të

gjitha programet e studimit do të kryhet on-line.


Për më shumë informacion për datat e regjistrimeve për Ciklin e Parë dhe Ciklin e Dytë të

studimeve kliko :
  KETU  
Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 

1- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Parë të Studimit, sistemi me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al dhe pagesa të bëhet nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.

 2- Tërheqja e faturës së tarifës së shkollimit për Ciklin e Dytë të Studimit, për vitin akademik 2015-2016, do të kryhet nga faqja web www.fshn.edu.al. dhe pagesa të bëhet me dy këste si më poshtë :

  • Kësti i parë nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016
  • Kësti i dytë nga data 9 Maj 2016 - 20 Maj 2016

3- Tarifa e shkollimit për studentët e Ciklit të Dytë të Studimit, të cilët e kanë kaluar kohëzgjatjen normale të studimeve, paguajnë me kredite nga data 5 Janar 2016 - 16 Mars 2016.


Shënim: 

1.Studenti në momentin kur kryen pagesën duhet t'i japë punonjësit të bankës të  dhënat e tij: Emri dhe Mbiemri; Programi i Studimit dhe Viti i Studimit.

2.Studenti pasi kryen pagesën, duhet të dorezojë një kopje të manadatit të saj tek zyra e Informacionit.
Në sesionin e provimeve të dimrit (Shkurt 2016) studentet nuk pengohen  të futen në provime. 

3.Me përfundimin e këtij sesioni, studentët që nuk kanë kryer pagesën nuk do t'i ofrohet asnjë shërbim nga administrata.


Për të tërhequr faturën tarifës së shkollimit sipas Programit të Studimit kliko : KETU


Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

 https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sezoni-i-qershorit-viti-akademik-2015-2016


  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/ZGJEDHJET_2016.png

    http://109.104.133.28:81/orari/

https:/https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/sezoni--i-provimeve-ekstra-prill-viti-akademik-2015-2016

http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
       
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
    
  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/struktura-akademike-per-vitin-2015-2016


   http://www.fshn.edu.al/klasat-e-ndara-sipas-grupeve-per-vitin-akademik-2015-2016

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5
     
 ALBNANO 2016 Workshop on Nanotechnology and Biosensors
                                                             https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/VJOSA.png