Fakulteti i Shkencave të Natyrës
«Bulevardi Zogu i Parë, Tiranë»


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra 
kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.Kërkimi shkencor


NJOFTIME

Njoftim për ditët e pushimit

Duke qenë se festat e 28 dhe 29 Nëntorit përkojnë ditë të shtunë dhe të diel, Ju njoftojmë se dita e hënë (datë 30.11.15)  dhe dita e martë (datë 1.12.15) do të bëhen pushim 

Hapet Thirrja për aplikim për bursa në Universitetin e Granadës Spanjë në kuadër të programit ERASMUS+


Në kuadër të Programit Erasmus+, Universiteti i Tiranës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Granadës,Spanjë.

Studentët e programeve mësimore bachelor dhe të doktoraturës, stafi akademik dhe administartiv i Universitetit të Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë për mobilitet në Universitetin e Granadës. 

Aplikimet për bursa shkëmbimi për vitn akademik 2015-2016 për studentët e bachelor janë deri më datë 26 Nëntor 2015, për studentët e doktoraturës deri më 10 Dhjetor 2015 dhe për stafin deri më datë 20 Dhjetor 2015.

Gjithë proçesi i aplikimit duhet të kryhet online në adresën e internetit :https://form.jotformeu.com/53203872026348

Për më shumë informacion vizitoni faqen :http://www.unitir.edu.al/

Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Programin Erasmus + në Universitetin e Middle East Technical University, në Ankara, Turqi.


Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Middle East Technical University, në Ankara, Turqi.

Aplikimet për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2015-2016 janë hapur më 18 Nëntor 2015 deri me datë 10 Dhjetor 2015.  Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës se : 

NË ZBATIM TË VENDIMITPËR KUOTAT FINANCIARE TË USHQIMIT NË MENSA E KONVIKTE, BURSAT E SHTETIT DHE PAGESAT E NXËNËSVE E TË STUDENTËVE, NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE, PËR VITIN SHKOLLOR 2015-2016 NJOFTOHEN TË GJITHË STUDENTËT E VITEVE TË DYTA DHE VITEVE TË 
TRETA QË APLIKOJNË  PËR BURSË TË PLOTËSOJNË DOKUMENTACIONIN.

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është nga data 13.11.2015  deri më 27.11.2015.
Për tu njohur me dokumentacionin e kërkuar kliko :  KETU
 
Njoftohen të gjithë studentët e Fakulteti i Shkencave të Natyrës që i përkasin kategorive me status të veçantë të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm. 

Afati i dorëzimit të dokumentacionit është 12.01.2016
Për tu njohur me dokumentacionin e kërkuar kliko :  KETU

Njoftohen të gjithë studentë të cilët kanë aplikuar në Ciklin e Dytë të studimeve se :

Është shpallur lista e fituesve në Ciklin e Dytë të studimeve
Për tu njohur me fituesit sipas programeve të studimit kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentë të cilët kanë aplikuar në Ciklin e Dytë të studimeve se :

Lista e  aplikanteve  fitues  për secilin program të studimit  të Ciklit të Dytë do të  shpallet ditën e Hënë datë 09.11.2015, brënda orës 09:00 në faqen zyrtare të FSHN dhe në mjediset e Departamenteve.

Regjistrimi i kandidatëve fitues do të zhvillohet nga data 10.11.2015 deri me datën 16.11.2015, pranë Degës Mësimore nga ora 9:00 deri ora 16:00.

Mësimi për Ciklin e Dytë të studimeve viti i Parë fillon datë 09.11.2015 ora 10:00 në përputhje me orarin e shpallur në faqen web të Fakulteti i Shkencave të Natyrës. 

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët do të aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi, në programet e Ciklit të Dytë të studimeve me kohë të plotë për vitin akademik 2015-2016 se aplikimi do të kryhet pranë Degës Mësimore nga data 02 deri më datë 09 Nëntor 2015.
 
Për më shumë informacion kliko : KETU

Njoftohen të gjithë studentët se kanë filluar aplikimet për regjistrime në Ciklin e Dytë të studimeve me kohë të plotë “Master profesional” dhe “Master i Shkencave”
për vitin akademik 2015-2016 .

Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë 
me kohë të plotë do të bëhen  
nga data 29.10.2015 -05.11.2015, ora 08.00-16.00. 

Për më shumë informacion kliko : 
KETU


NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E MODULEVE PËR TRAJNIMIN E MËSUESVE

Fakulteti i Shkencave të Natyrës në bazë të Certifikatave të Akreditimit nr. CA019 dhe

CA050, dhënë nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, është agjenci trajnuese 
për zhvillimin 


e disa moduleve për trajnimin e mësuesve në fusha të ndryshme.
Zhvillimi i këtyre

moduleve do të bëhet në periudhën 
07 Nëntor 2015 - 15 Dhjetor 2015 


Për më shumë informacion kliko : KETUNjoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Dytë , programi i studimit  "Master i Shkencave", në "Mësuesi në Biologji për AML", me profil "Mësues në Biologji për arsimin e mesëm e të lartë", se  zhvillohet një seminar me temë : 

Standartet e edukimit, orientimi drejt kompetencave, konceptet bazë dhe kontekste në mësimin e lëndës së biologjisë .

Për më shumë informacion kliko : KËTU

 
Njoftohen të gjithë studentëe Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Për të printuar faturat , duhet të hyjne tek profili i studentit . Për të aksesuar profilin e studentit
duhet të hyni tek portali nëpërmjet browserit Mozilla Firefox dhe tek portali të aksesoni faturat që të mund të printoni 
faturen për tarifen e shkollimit . Për të shkarkuar browserin e Mozilla Firefox kliko : KETU

    http://109.104.133.28:81/orari/

    http://morixsolutions.com/spna2015/
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/mathdaysintirana/


KKSHA
  
http://ebills.fshn.edu.al/Profiles/login.aspxKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.


    
     https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore   
   
    Baza Ligjore
    
   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014
    
  https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/struktura-akademike-per-vitin-2015-2016


   http://www.fshn.edu.al/klasat-e-ndara-sipas-grupeve-per-vitin-akademik-2015-2016