Ceremonia e Diplomimit 2018-2019

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës të cilët kanë përfunduar studimet në programet e studimit "Bachelor" dhe "Master" se:

Në datë 21.11.2019 ora 17:00 organizohet ceremonia e diplomimit në mjediset e pallatit te sportit "Asllan Rusi".

Jeni t
ë lutur që sipas grafikut të mëposhtëm të tërhiqni uniformat pranë magazinës së fakultetit (Godina A).

Studentet e Ciklit te II Master i  Shkencave dhe Master Profesional duhet te cilesojne ciklin e tyre te studimit ne momentin e terheqjes se uniformes sepse uniformat per ciklin e II jane ndryshe nga cikli I.