http://informatika.fshn.edu.al

Departamenti i Biologjisë   
 http://biologjia.fshn.edu.al
  

Departamenti Matematikës  
 http://matematika.fshn.edu.al  

Departamenti i Kimisë  
 http://kimia.fshn.edu.al 

Departamenti i Kimisë Industriale  
 
 http://kimiaindustriale.fshn.edu.al
 
 
Departamenti i Fizikës 
 http://fizika.fshn.edu.al        

Departamenti i Bioteknologjisë   
 http://bioteknologjia.fshn.edu.al

http://www.fshn.edu.al/home/departamenti-i-matematiks-aplikuar-1
Email - Stafi Pedagogjik

Klikoni për të hyrë në postën tuaj elektronike
@fshn.edu.al

Email - Studentët

Klikoni për të hyrë në postën tuaj elektronike
@fshnstudent.info