Bachelor Matematike

Orari i Provimeve 

VITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Algoritmike dhe teknologji informacioni

elona.krastafilaku@fshn.edu.al

12

23 tetor

10.30-12.30

201C

1

A+Perserites

Algjeber I

petraq.petro@fshn.edu.al

50

21 tetor

10.30-12.30

Salla I

1

A+Perserites

Algjeber II

petraq.petro@fshn.edu.al

14

22 tetor

18.00-20.00

304C

1

A+Perserites

Analize matematike I

kristaq.gjino@fshn.edu.al

40

23 tetor

8.00-10.00

343A

1

A+Perserites

Analize Matematike II

kristaq.gjino@fshn.edu.al

17

23 tetor

15.30-17.30

321A

1

A+Perserites

Baze dhe strukture te dhenash

ardi.benusi@fshn.edu.al

1

23 tetor

13.00-15.00

214A

1

A+Perserites

Gjeometri I

kujtim.dule@fshn.edu.al

34

22 tetor

10.30-12.30

101B

1

A+Perserites

Modul i Integruar I

erjola.liftaj@fshn.edu.al

8

22 tetor

8.00-10.00

214A

1

A+Perserites

Gjuhe e huaj I

ervin.balla@fshn.edu.al

2

21 tetor

13.00-15.00

214A

2

A+Perserites

Gjuhe e huaj II

aleksandra.janaqi@fshn.edu.al

2

22 tetor

13.00-15.00

119A

2

A+Perserites

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse

kristaq.gjino@fshn.edu.al

8

23 tetor

13.00-15.00

221A

2

A+Perserites

Hyrje ne probabilitet dhe Analize komplekse

valentina.shehu@fshn.edu.al

9

23 tetor

8.00-10.00

202C

2

A+Perserites

Modul i integruar II

Sulejman.Vezi@fshn.edu.al

3

22 tetor

10.30-12.30

319A

2

A+Perserites

Gjeometri II

erjola.liftaj@fshn.edu.al

14

21 tetor

18.00-20.00

304C

2

A+Perserites

Fizike

antoneta.deda@fshn.edu.al

47

23 tetor

10.30-12.30

Salla I

2

A+Perserites

Analize matematike II

kristaq.gjino@fshn.edu.al

22

21 tetor

13.00-15.00

243A

2

A+Perserites

Analize Matematike III

ilir.vardhami@fshn.edu.al

7

21 tetor

8.00-10.00

201C

2

A+Perserites

Algjeber II

petraq.petro@fshn.edu.al

28

22 tetor

8.00-10.00

305C

2

A+Perserites

Algjeber III

thanas.xhillari@fshn.edu.al

13

23 tetor

18.00-20.00

319A

2

A+Perserites

Analize matematike 4

ilir.vardhami@fshn.edu.al

16

22 tetor

15.30-17.30

319A

2

A+Perserites

Algjeber 4

elton.pasku@fshn.edu.al

10

21 tetor

10.30-12.30

214A

3

A+Perserites

Bazat e gjeometrise

kujtim.dule@fshn.edu.al

11

22 tetor

8.00-10.00

110C

3

A+Perserites

Modul i Integruar III

eralda.dhamo@fshn.edu.al

6

21 tetor

10.30-12.30

119A

3

A+Perserites

Probabilitet statistike dhe optimizim direkt

eva.jani@fshn.edu.al

14

21 tetor

15.30-17.30

304C

3

A+Perserites

Teoria numrave

baxhaku@fshn.edu.al

3

23 tetor

10.30-12.30

219A

3

A+Perserites

Topologji dhe integrim

valentina.shehu@fshn.edu.al

19

22 tetor

13.00-15.00

321A

3

A+Perserites

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale

Aleko.Minga@fshn.edu.al

6

23 tetor

8.00-10.00

114A

3

A+Perserites

Masa e Lebegut dhe ceshtje speciale

xhezair.teliti@fshn.edu.al

19

21 tetor

8.00-10.00

319A

3

A+Perserites

MIED dhe analize numerike

besiana.hamzallari@fshn.edu.al

21

23 tetor

13.00-15.00

301B

Comments