Master i Shkencave ne Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Master i Shkencave ne Inxhinieri Matematike dhe InformatikeVITI

KLASA

LENDA

PEDAGOGU

NUMRI

DATA

ORA

SALLA

1

A+Perserites

Analize numerike dhe Matlab

fatmir.hoxha@fshn.edu.al

1

23 tetor

18.00-20.00

301B

1

A+Perserites

Integrim numerik i EDZ dhe modele per zbatime

fatmir.hoxha@fshn.edu.al

5

22 tetor

8.00-10.00

210C

1

A+Perserites

Kerkime operacionale

eva.jani@fshn.edu.al

1

21 tetor

13.00-15.00

Salla M

1

A+Perserites

Metoda kuantitative dhe plotesime ne informatike

frederik.dara@fshn.edu.al

4

23 tetor

10.30-12.30

221A

1

A+Perserites

Optimizim dhe softe

eva.jani@fshn.edu.al

11

21 tetor

8.00-10.00

112A

1

A+Perserites

Probabilitet

klodiana.bani@fshn.edu.al

1

22 tetor

18.00-20.00

101B

1

A+Perserites

Statistike dhe procese rasti

llukan.puka@fshn.edu.al

4

22 tetor

10.30-12.30

221A

2

A+Perserites

Programim paralel dhe rrjeta nervore

fatmir.hoxha@fshn.edu.al

3

22 tetor

13.00-15.00

110C

2

A+Perserites

Serite kohore dhe zbatime

llukan.puka@fshn.edu.al

1

21 tetor

18.00-20.00

401B

2

A+Perserites

Hyrje ne kriptografi dhe teori kodimi

baxhaku@fshn.edu.al

11

23 tetor

8.00-10.00

112A

Comments