Doktorata dhe publikime

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-biologjise 
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-bioteknologjise 
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-fizikes 
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-informatikes
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-kimise   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-kimise-industriale-1    https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-matematikes   https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/departamenti-i-matematikes-se-aplikuar 
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime/qendra-kerkimore-e-flores-dhe-faunes