Departamenti i Fizikes

PRANVERA DHIMA
STUDIM MBI ELEKTRIZIMIN E POLIMERËVE

MALVINA MARKU
MODELIMI DHE SIMULIMI NUMERIK I PROCESEVE QË ZHVILLOHEN NË RRJETAT BIOLOGJIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Lorena Kelo
SI TA MËSOJMË SOT FIZIKËN
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Erjon Spahiu
VLERËSIMI RADIOLOGJIK I MBETJEVE INDUSTRIALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Klaudio Peqini
Modelime të variacioneve të fushës gjeomagnetike
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Erinda Ndreçka
STUDIMI I PËRBËRJES SË OBJEKTEVE PREJ QERAMIKE TË ZBULUARA NË VENDBANIMET E PERIUDHËS SË NEOLITIT NË VENDIN TONË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


MATILDA MEMA
STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


OLTA ÇAKAJ
KARAKTERIZIMI DHE STUDIMI I TEKNOLOGJISË SË PRODHIMIT TË OBJEKTEVE ANTIKE PREJ BAKRI DHE PËRLIDHJEVE TË TIJ TË ZBULUARA NË SHQIPËRI.
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Labinot KASTRATI
STUDIMI I GRADIENTIT TË RREZATIMEVE γ DHE β TË PRODHUARA NË PËRSHPEJTUES DHE SHFRYTËZIMI I TYRE NË TERAPINË E PËRDITSHME
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


FISNIK ALIAJ
NDRYSHIMET FAZORE NË VESHJET E FORTA TiN DHE (Ti, Al)N PAS TRAJTIMIT TERMIK NË AJËR
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Kozeta (Bode) TUSHE
RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


RUDINA OSMANAJ (ZEQIRLLARI) 
RESTAURIMI I SIMETRISË HIPERKUBIKE NË FERMIONET KIRALE LOKALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Isidor Kokalari 
Teknika fizike në diagnostikën kardiovaskulare
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


ESMERALDA VATAJ
STUDIMI I OBJEKTEVE ANTIKE PREJ QELQI TË ZBULUARA NË VENDIN TONË DUKE PËRDORUR METODA ANALITIKE JO SHKATËRRUESE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


SILVANA MIÇO
MONITORIMI DHE STUDIMI I NDOTËSVE TË NDRYSHËM TË AJRIT (TË NGURTË DHE TË GAZTË) ME ANË TË METODAVE BASHKËKOHORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Drilona KISHTA
PËRCAKTIMI I DOZAVE TË PACIENTËVE NË DIAGNOSTIKIM DHE KALIBRIMI NË PAJISJET IMAZHERIKE QË PRODHOJNË RREZATIM JONIZUES
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Anida DUKAJ
APLIKIMI I METODAVE ANALITIKE BASHKËKOHORE PËR PËRCAKTIMIN E SUBSTANCAVE ORGANIKË TOKSIKE NË MJEDIS ME ANË TË GAZKROMATOGRAFISË DHE
GAZKROMATOGRAFISË-MASSPEKTROMETRISË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Besire Cena
MENAXHIMI I MBETJEVE RADIOAKTIVE NË KOSOVË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Dafina Xhako
PËRSHPEJTIMI I LLOGARITJEVE TË FERMIONEVE KIRALE ME ANË TË RRJETAVE TË SHUMËFISHTA NË QCD-NË RRJETORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Eriola Hida
AKTIVITETI FUNKSIONAL I APARATIT FOTOSINTETIK NË PRANI TË STRESEVE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Marsida Klemo
PËRDORIMI I RREZATIMIT JONIZUES NË TRAJTIMIN SANITAR TË USHQIMEVE DHE STERILIZIMIN NË MJEKËSI
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Bashkim Dalipi
STUDIMI I SPEKTRAVE JON-AKUSTIKE TE ZMADHUAR NGA TE DHENAT E SISTEMEVE TE RADAREVE ME SHPERHAPJE JOKOHERENTE DHE DUKURIVE QE LIDHEN ME TO
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1NjY1NDNlODk0ZTE3NThm


Fusha e punimit: STUDIM MBI ELEMENTET THEMELORE DHE PARAMETRAT E TYRE SPECIFIKE QE NDIKOJNE NE ELEKTRIZIMIN E ATMOSFERES


Fusha e punimit: Aplikime të Metrologjisë së Rrezatimit Jonizues në Mjekësinë Diagnostikueso Terapeutike të Onkologjisë.Vlerësimi dhe Përcaktimi i Dozave të Rrezatimit për Tumore Specifike


Fusha e punimit: ZBULIMI I PLANETEVE JASHTËDIELLORE NËPËRMJET MIKROPËRTHYERJES GRAVITACIONALE
Ċ
Erion Mile,
Mar 12, 2018, 5:28 AM
Ċ
Erion Mile,
Sep 27, 2018, 5:18 AM
Ċ
Erion Mile,
May 28, 2018, 6:21 AM
Ċ
Erion Mile,
Dec 17, 2018, 5:46 AM
Ċ
Erion Mile,
Apr 19, 2019, 4:21 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 5, 2017, 5:04 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jul 4, 2019, 2:39 AM