Departamenti i Kimise

JONIDA SALIHILA
KARAKTERIZIMI KIMIK I EKSTRAKTEVE TË DISA BIMËVE MJEKËSORE TË VENDIT TONË ME TEKNIKA KROMATOGRAFIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

JONIDA TAHIRAJ
VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

RIHANA TERZIU
KONSOLIDIMI I MATERIALEVE TË NGURTA ME METODA KIMIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

MORSINA ÇIPA 
STUDIMI I SHKALLËS DHE EFEKTEVE TË EKSPOZIMIT AFATGJATË TË PUNONJËSVE TË KOMBINATIT TË PËRPUNIMIT TË THELLË TË NAFTËS NË BALLSH NDAJ NDOTJES KIMIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz


ARLINDA ÇAÇI
INHIBITORËT E GJELBËR SI SHTESA NË BETON PËR MBROJTJEN E ÇELIQEVE ARMUESE NGA KORROZIONI 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Jona KERI
PRODHIMI I NANOKOMPOZITEVE NGA ARGJILAT DHE DERIVATET E POLIMERËVE NATYRALË 
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Arsim Maloku
ZHVILLIMI I SENSORIT TË RI ELEKTROKIMIK PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Kaltrina Jusufi
VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË TOKAVE BUJQËSORE NË ZONËN E KEK-UT NËPËRMJET METALEVE TË RËNDA DHE AKUMULIMI I TYRE NË KULTURA BUJQËSORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Eralda Dano
PËRCAKTIMI I NDOTËSVE ORGANIKË TË QËNDRUESHËM NË LUMIN DRIN”
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Miribane DËRMAKU-SOPJANI
ANALIZA E PËRMBAJTJES SË FOSFORIT I LIDHUR ME NATRIUM NGA TRANSPORTERI NaPi-IIa DHE BALANCA E FOSFORIT E NDIKUAR NGA RAPAMICINA DHE ENZIMAT AMPK, KLOTHO, PKB, SGK1, mTOR DHE NEDD4-2
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Lorena Ciko
Studimi i ndikimit të metodës së ekstraktimit në përbërjen kimike të ekstraktit të disa bimëve aromatike dhe medicinale
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

SHANIKO ALLAJBEU
VLERËSIMI I NDOTJES MJEDISORE TË AJRIT NGA ELEMENTET GJURMË (NË TERRITORIN E SHQIPËRISË) ME METODËN E AKTIVIZIMIT NEUTRONIK DHE METODA TË TJERA KOMPLEMENTARE DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË DHE ANALIZËN GIS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

OLJANA PINE
ANALIZA E NDOTËSVE ORGANIKË NË PRODUKTE USHQIMORE ME TEKNIKATË KROMATOGRAFISË TË GAZTË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Jeton Halili
STUDIMI I PËRDORIMIT TË LËNGJEVE PRANË-KRITIKË NË EKSTRAKTIMIN E MOSTRAVE MJEDISORE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Marjena BIXHI 
STUDIMI I NIVELIT TË MIKROELEMENTEVE TE NJERËZIT DHE LIDHJA MIDIS TYRE
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

GENTIANA SHEGANI
VLERËSIMI KIMIK I SHKARKIMEVE INDUSTRIALE TË PËRPUNIMIT TË LËKURËS DHE IMPAKTI I TYRE NË MJEDIS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Arvjola Hodaj
VLERËSIM DHE MONITORIM I SHKALLËS SË NDOTJES SË LIQENIT ARTIFICIAL TЁ TIRANЁS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

RUDINA TRIKSHIQI
STUDIM MBI GJËNDJEN AKTUALE DHE PRESPEKTIVËN E PËRDORIMIT TË BIMËVE VASKULARE NË PASTRIMIN E AJRIT NGA NDOTËSIT TOKSIKË INORGANIKË NË
TIRANË DHE DURRËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

RIDVANA MEDIU
STUDIMI I APLIKIMEVE TË METODAVE TË ELEKTROKEMILUMINESHENCËS DHE TË IMUNOFLUORESHENCËS NË PËRCAKTIMIN E MARKUESVE TUMORALË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

JONIDA CANAJ
STUDIMI I CILЁSISЁ SЁ VAJIT TЁ ULLIRIT ME ORIGJINЁ VENDASE DHE IMPORTI

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Ardian Rugova
VLERËSIMI I GJENDJES EKOLOGJIKE NË SEDIMENTIN E PELLGUT TË LUMIT SITNICË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Piro Karamelo
STUDIMI I NDOTJES INDUSTRIALE TË QYTETIT TË ELBASANIT NËPËRMJET MONITORIMIT TË NDOTËSVE INORGANIKË NË PLUHURAT E AJRIT

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Albana Jano
MBROJTJA E ARMATURAVE PREJ ÇELIKU ME ANË TË SHTESAVE TË INHIBITORËVE MIGRUES TË KORROZIONIT NË BETON

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Bledar Myrtaj
MODELIMI I SHPËRNDARJES SV NDOTJES NË LAGUNËN E KARAVASTASË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Dafina Karaj
STUDIMI I MUNDËSISË SË PËRDORIMIT TË FLUIDËVE PRANË KRITIKË NË PROCESIN E EKSTRAKTIMIT TË KAROTENOIDEVE NGA BIMËT
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Valbona Hoxha
STUDIMI I CILËSISË SË AJRIT DUKE U NISUR NGA SHKARKIMI I LËNDËVE OZONHOLLUESE NË QYTETET KRYESORE TË SHQIPËRISË

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Nevila Broli
PËRDORIMI I TEKNIKAVE ELEKTROKIMIKE EFIKASE PËR PËRCAKTIMIN E KOMPONIMEVE FENOLIKE

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Ilva Gjika
VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE NË ZONAT TIRANË-DURRËS-ELBASAN NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3OTBkNjczODdlOGQ0MDEz

Fusha e punimit: ZHVILLIMI I DISA SENSORËVE DHE BIOSENSORËVE PËR PËRCAKTIMIN E AMINAVE BAZUAR NË INTERESIN BIOLOGJIK TË TYRE

Fusha e punimit: NDRYSHIMET NË SIPËRFAQEN E ARGJILËS SË PRRENJASIT PAS TRAJTIMEVE FIZIKE DHE KIMIKE

Fusha e punimit: Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodës GC-MS dhe teknikave të tjera instrumentale

Fusha e punimit: Zhvillimi i sensorit të ri elektrokimik për përcaktimin e oksidit të azotit (II) bazuar në modifikimin e elektrodës me pastë karboni

Fusha e punimit: STUDIMI I PROCESEVE TË TRAJTIMIT TË BIRRËS NËPËRMJET ADSORBENTËVE DHE METODAVE INSTRUMENTALE

Fusha e punimit: Përgatitja paraprake e mostrës dhe analiza e arsenolipideve në ushqime me GCMS

Fusha e punimit: Roli i ndryshimeve të zinkut dhe zink enzimave tek nëna dhe fëmija gjatë shtatzanisë

Fusha e punimit: Studimi i komponentëve kimikë të bimës Gymnospermium altaicum scipetarum

Fusha e punimit: MIKROFLORA E AJRIT NË TË GJITHË SEKTORËT E IMPIANTEVE TË PULARIVE NË RAJONIN KORÇË

Fusha e punimit: Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij

Fusha e punimit: Studim i gjendjes mjedisore të Gjirit të Vlorës nëpërmjet parametrave kimiko fizikë të tij

Fusha e punimit: Krahasimi i monitorimeve të mjedisit në landfill-in e Sharrës, para dhe pas ndërhyrjes si dhe ndikimet në mjedis

Fusha e punimit: Studimi i metodave analitike për përcaktimin e elektrolitëve në lëngjet biologjike

Fusha e punimit: Studimi i variacionit të përmbajtjes së trihalometaneve (THM) në ujin e pijshëm të ujësjellësit 
të qytetit të Tetovës me metoda analitike të përparuara

Fusha e punimit:MONITORIMI GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VERIORE DHE LINDORE TË SHQIPËRISË NËPËRMJET 
MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQE SI BIOINDIKATORË

Fusha e punimit:VLERËSIMI I GJËNDJES MJEDISORE TË ZONAVE GJIROKASTËR – TEPELENË – PËRMET – SARANDË
NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË

Fusha e punimit:PËRFTIMI I ҪIMENTOVE TË PËRZIERA NGA MBETJET E NGURTA INDUSTRIALE (HIRI FLUTURUES DHE SKORJETFe-Ni) 
DHE DISA KARAKTERISTIKA TË BETONEVE TË PRODHUARA ME TO

Fusha e punimit:Vlerësimi krahasues mbi përdorimin e agjentëve redox në miellrat e prodhuara nga disa kultivarë
gruri të vendit dhe importit për prodhimin e brumërave për bukë dhe ëmbëlsira

Fusha e punimit:Studimi me metodën e kromatografisë të lëngët me performancë të lartë i nivelit të mbetjeve të
sulfonamideve në produktet me origjinë shtazore të destinuara për konsum njerëzor

Fusha e punimit: Kataliza heterogjene
Fjalë kyçe: hopkalit, presion i peletizimit, koha e mbrojtjes, porozitet.
Field of the study: Heterogeneous catalysis
Key words: hopcalite, pelletizing pressure, protection time, porosity. 

Fusha e punimit: STUDIMI I VETIVE FIZIKO-KIMIKE TË ARGJILËS SË GOSHICËS NË GJENDJE NATYRORE DHE TË TRAJTUAR 

Fusha e punimit: VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONAVE VLORË-FIER NËPËRMJET MONITORIMIT TË AJRIT DUKE PËRDORUR MYSHQET SI BIOINDIKATORË.

Fusha e punimit: MBROJTJA KATODIKE E CELIKUT NË BETONARME.

Fusha e punimit: VLERËSIMI I NDIKIMIT TË NDOTJEVE ANTROPOGJENE NË GJENDJEN MJEDISORE TË KOSOVËS.

Fusha e punimit: Vlerësimi i cilësisë së ujërave natyrore për përmbajtjen e substancave ndotëse nëpërmjet përdorimit të metodave kromatografike dhe
teknikave te tjera instrumentale.

Ċ
Erion Mile,
Sep 27, 2018, 5:11 AM
Ċ
Erion Mile,
Feb 7, 2018, 3:06 AM
Ċ
Erion Mile,
Oct 5, 2017, 5:03 AM
Ċ
Erion Mile,
Sep 27, 2018, 5:11 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Dec 10, 2019, 4:38 AM
Ċ
Marlind Golloshi,
Jun 10, 2019, 3:02 AM
Ċ
Erion Mile,
Feb 2, 2018, 2:18 AM
Ċ
Erion Mile,
Nov 5, 2018, 12:01 AM
Ċ
Erion Mile,
Feb 4, 2019, 1:46 AM