TEKNOLOGJIAE INFORMACIONIT NË MENAXHIMIN E ZINXHIRIT TË FURNIZIMIT: NJË ANALIZË STATISTIKORE

Comments