Qendra Kerkimore e Flores dhe Faunes

AJOLA MESITI
STUDIMI I KARAKTERISTIKAVE FLORISTIKE DHE STRUKTURORE TË “PARKUT TË MADH TË TIRANËS” NËPËRMJET APLIKIMIT TË TEKNIKAVE BAZË GIS. PROPOZIME PËR NJË MENAXHIM TË QËNDRUESHËM TË TIJ
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 


Ani Bajrami
Rreth zgjedhjes dhe preferencave për partner seksual tek shqiptarët

 kliko per permbajtjen Enerit SAÇDANAKU
STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I BRESHKAVE TË UJËRAVE TË ËMBLA DHE DETARE (RENDI TESTUDINES) TË GJIRIT TË VLORËS
https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo3ODk0MjljZjBkZWIzNDM0 


Ermelinda Mahmutaj
STUDIMI DHE KARTOGRAFIMI I HABITATEVE DHE FLORËS SË PARKUT KOMBËTAR TOMORR-KULMAK, ME FOKUS KRYESOR ATA PRIORITARË (SIPAS NATURA 2000), TË RRALLË E TË KËRCËNUAR
Fusha e punimit: STUDIM TAKSONOMIK DHE EKOLOGJIK I MERIMANGAVE (ARANEAE) NË RRETHIN E TIRANËS