Edukimi per sipermarrjen


                             

   http://www.seecel.hr        
                                                                                                      Drejt një universiteti sipërmarrës përmes


                                                                                                        ·         Nxitjes së shpirtit sipërmarrës tek studentët (ndërgjegjësim dhe motivim)

            
       ·         Trajnimit të studentëve në aftësitë e nevojshme për ngritjen e një biznesi dhe menaxhimin e tij

 

                ·         Zhvillimit të aftësive sipërmarrëse tek studentët për identifikimin dhe shfrytëzimin e mundësive që paraqiten

 

      

 

 

Comments