Workshop me studentët e programeve Master : “Rëndësia e kompetencës së sipërmarrjes për vetëpunësimin dhe punësimin e studentëve”