KLUBI STUDENTOR I EDUKIMIT PËR SIPËRMARRJES

KLUBI STUDENTOR I EDUKIMIT PËR SIPËRMARRJEN

 

Klubi është projektuar për të shërbyer si një zonë të lirë për shkëmbimin e ideve, njohurive dhe përvojës, si dhe për krijimin e rrjeteve të bashkëpunimit midis  vendeve të Evropës Jug Lindore dhe Turqisë.

 

Kush mund të bëhet anëtar?

Çdo student i cili tregon një interes të lartë për sipërmarrjen, qoftë ky interes në aspektin teorik ose në zbatimin praktik.

 

Çfarë u ofron klubi anëtarëve të tij?

• Mentorë nga fusha të ndryshme shkencore

• Një pikë virtuale takimi për komunikim të rregullt në rajon

• Bashkëpunim midis studentëve dhe mësuesve

• Instrumentet për mbështetjen financiare të aktiviteteve sipërmarrëse

• Anëtarët janë të inkurajuar fuqimisht për të marrë pjesë në të gjitha diskutimet, si dhe të ndajnë me njëri-tjetrin njohuritë dhe përvojën e tyre, si dhe të bëjnë pyetje.

 

Si mund të bëhesh anëtar i këtij klubi?

Studentët e interesuar duhet të plotësojnë një kërkesë dhe t’ia dorëzojnë atë mentorit të institucionit të tyre.

 

 

Comments