https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.


Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 14.10.2019


Datë 11.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne burse per vitin akademik 2019-2020.

Afati per dorezimin e dokumentacionit eshte deri ne date 31 Tetor 2019

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 11.10.2019
Njoftohen te gjithe studentet e Fakultetit te Shkencave te Natyres se:

Shpallen kategorite dhe dokumentacioni per kategorite e vecanta qe mund te perfitojne per perjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit per vitin akademik 2019-2020.

Afati per dorezimin e dokumentacionit eshte deri ne date 31 Tetor 2019

Per tu njohur me kategorite dhe dokumentacionin kliko: KETU


Datë 11.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(nje) vend të lire pune ne Departamentin e Matematikes: 

1(nje) vend te lire pune per personel akdemik me kohe te plote ne Departamentin e Matematikes, ne grupin kerkimor "Algjeber dhe Teoria e Numrave", te kategorise "Asistent-Lektor" ne Fakultetin e Shkencave te Natyres te Universitetit te Tiranes.

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 10.10.2019


Datë 09.10.2019

Njoftohen të gjithë studentët e Departamentit të Informatikës, Bachelor në Informatikë, Viti 3 se provimi i diplomimit do të zhvillohet më datë 11.10.2019, ora 09:00.Per tu njohur me sallat kliko: KETU


Datë 08

.10

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Shpallen sallat dhe datat e mbrojtjes se diplomave


Per tu njohur me sallat dhe datat sipas degeve kliko: KETUDatë 08.10

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e interesuar se:

Janë hapur aplikimet për programet e Ciklit të Dytë të studimeve, Master Shkencor dhe Master Profesional.

Aplikimet do të kryhen pranë sekretarive të departamenteve në datat 07-18 Tetor 2019, ora 8:00-16:00.


Për tu njohur mbi afatet kohore për shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë, për vitin akademik 2019-2020 kliko : KETU

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 05

.10

.2019

Njoftohen kandidatet e interesuar se:


Shpallen rezultatet e transferimeve ne ciklin e dyte

Shënim: Kryhet transferim kur njihen më shumë se 30 kredite. Regjistrimet kryehtn nga datat 07.10.2019-11.10.2019 në Katin I, Godina B

Për tu njohur me listen kliko: KETU

Datë 04

.10

.2019

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka filluar proçesi i regjistrimit për provimin dhe mbrojtjen e diplomës për Ciklin e Parë dhe Ciklin e Dytë të studimeve.  Regjistrimet do të kryhen online në datat 4,5,6,7 tetor 2019.

Gjithashtu n
joftohen studentet debitorë se nuk do të lejohen të futen në provimin e diplomës në datë 10 dhe 11 Tetor 2019 pa shlyer detyrimet financiare.


Per tu njohur me listen e studenteve debitore kliko: KETU
.

Datë 01.10.2019
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira pune ne Departamentin e Biologjise:

1(nje) vend te lire pune per grupin mësimor-kërkimor “Gjenetikë-Mikrobiologji”, të kategorisë “Lektor” dhe 1(një) vend të lirë pune për personel akademik në Departamentin e Biologjisë, grupi mësimor-kërkimor “Biologji Molekulare”, të kategorisë “Asistent-Lektor”, me orientim kërkimor-shkencor.

Për me tepër informacion kliko: KETU

Datë 30

.09

.2019

Njoftohen kandidatët e interesuar se:

Shpallen rezultatet e transferimeve ne ciklin e pare

Shënim: Kryhet transferim kur njihen më shumë se 30 kredite. Regjistrimet kryehtn nga datat 07.10.2019-11.10.2019 në Katin I, Godina B

Për tu njohur me listen kliko: KETU

Datë 26

.09

.2019

Njoftohen studentet debitore se nuk do te lejohen te futen ne provimin e diplomes ne date 10 dhe 11 Tetor 2019 pa shlyer detyrimet financiare.

Per tu njohur me listen e studenteve debitore kliko: KETU

Per informacione te hollesishme ju lutem drejtohuni prane deges se finances.

 

Datë 26

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i dytë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 17

.09

.2019

Ftese per pjesemarrje ne Konferencen 41 Nderkombetare te KDIMDP

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 10

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatёt e interesuar se janë hapur aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETU


Datë 03

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se shpallen listat e fituesëve për kategoritë e veçanta dhe trojet në Ciklin e Parë, Viti akademik 2019-2020.

Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 3

0

.08

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i parë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 29.08

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat paraprake të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i parë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 26.08

.2019

Njoftohen kandidatët e interesuar se:

Kanë filluar proçedurat e aplikimit dhe të regjistrimit për vitin akademik 2019-2020 në programet e studimit të Ciklit të Parë, transferime, degë të dyta, kategori të veçanta dhe troje.  

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 29.08

.2019

 
Zhvillimi i kapaciteteve te Republikes se Shqiperise per nje angazhim efektiv ne Fondin e Klimes se Gjelber (GCF)
 

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 28.08

.2019

 
S
htyrjet afati i aplkimit per projekte dypaleshe ne fushen e kerkimit shkencor ndermjet Shqiperise dhe Kosoves deri ne 15.10.2019

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

AKSHI bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 22.07

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres ne lidhje me VKM nr. 510 te Keshillit te Ministrave


Per tu njohur me deklaraten kliko: KETUDatë 16.07

.2019

Marreveshje dypaleshe midis UT dhe Universitetit Tuscia, Itali

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 14.05

.2019

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune: 

Për personel akademik në Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Analizë të dhënash dhe Inteligjencë Artificiale”, të kategorisë “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 11.03

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka dale njoftimi mbi afatin e kryerjes te tarifave te shkollimit per vitin akademik 2018-2019

Per tu njohur me afatet e pagesave te tarifave te shkollimit kliko: KETU

Per tu njohur me faturat kliko: KETU


Datë 03.04

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur lista perfundimtare e studenteve qe perfitojne burse per vitin akademik 2018-2019.

Per tu njohur me listen kliko: KETU

Shenim:
Studentet te cilet nuk kane sjelle numrin e llogarise duhet ta sjellin ate sa me shpejt prane Deges se Finances dhe Buxhetit. Per te hapur nr. e llogarise ata duhet te marin nje vertetim studenti prane Sekretarise Mesimore dhe te paraqiten prane bankes BKT per te hapur nr. e llogarise. Me pas duhet ta sjellin ate prane Deges se Finances.


Datë 13.03

.2019

Njofthen të gjithë studentët se është shpallur lista e studentëve që përfitojnë 

përjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit pë vitin akademik 2018-2019.


Shënim : 
Për studentët të cilët kanë dorëzuar dokumenta  për të përfituar nga statusi sipas VKM 39 dhe 40 datë 23.01.2019 
ju informojmë se janë dërguar për tu  miratuar  nga 
Bordi i Administrimit.

Për tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


http://37.139.119.36:81/Orari/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/grupet-mesimore-viti-akademik-2019-2020

Gradua Projecthttps://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/


Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/