https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-biologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-bioteknologjisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-fizikees/

http://informatika.fshn.edu.al/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-kimisee-industriale/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/departamenti-i-matematikees-aplikuar/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/qeendra-keerkimore-florees-dhe-faunees/

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore

Fakulteti i Shkencave të Natyrës


Fakulteti i Shkencave të Natyrës (FSHN) është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në informatikë, matematikë, fizikë, kimi, kimi ndustriale, biologji, bioteknologji. FSHN është gjithashtu institucion i rëndësishëm për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në lëndët mësimore të matematikës, fizikës, kimisë, biologjisë dhe informatikës në gjithë sistemin e shkollave të mesme në Shqipëri. FSHN ka një staf akademik të brendshëm prej mbi 181 punonjësish, prej të cilëve mbi rreth 80 profesorë ose profesorë shoqërues. Ai drejtohet nga Dekani, i zgjedhur nga votimi i drejteperdrejte i stafit akademik, jo akademik dhe studentet.


                        Kërkimi shkencor
https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/doktorata-dhe-publikime   http://www.fshn.edu.al/home/publikime-dhe-konferenca

NJOFTIME

Datë 10

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatёt e interesuar se janë hapur aplikimet pёr pedagogё tё jashtёm pranё departamenteve tё Fakultetit të Shkencave të Natyrës

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 03

.09

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët e interesuar se shpallen listat e fituesëve për kategoritë e veçanta dhe trojet në Ciklin e Parë, Viti akademik 2019-2020.

Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 3

0

.08

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat perfundimtare të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020, raundi i parë.


Për tu njohur me listat kliko: KETU

Datë 29.08

.2019

Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kërkojnë të ndjekin studimet në Fakultetin e

Shkencave të Natyrës se:

Janë shpallur listat paraprake të renditjes së kandidatëve për vitin akademik 2019-2020,

raundi i parë .


Për tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 26.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur orari i provimeve per sesionin e Shtatorit.

Për tu njohur me orarin kliko: KETU


Datë 26.08

.2019

Njoftohen kandidatët e interesuar se:

Kanë filluar proçedurat e aplikimit dhe të regjistrimit për vitin akademik 2019-2020 në programet e studimit të Ciklit të Parë, transferime, degë të dyta, kategori të veçanta dhe troje.  

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 29.08

.2019

 
Invitation to the International Conference „Implementation of the UN 2030 SDGs in the Black Sea Region”
 

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 28.08

.2019

 
Njoftim: S
htyrjet afati i aplkimit per projekte dypaleshe ne fushen e kerkimit shkencor ndermjet Shqiperise dhe Kosoves deri ne 15.10.2019

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 30.07

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka filluar regjistrimi per provimet e sesionit te Shtatorit.
Regjistrimi do te kryhet online nga data 30 Korrik deri ne 20 Gusht.

Për më tepër informacion kliko: KETU

Datë 14.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur lista me kurse trajnimi te ofruara nga qeveria indiane per periudhen 2019-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

AKSHI bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020

Per me teper informacion kliko: KETU

Datë 13.08

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:


Individual Fellowship Call-2019

Per më tepër informacion kliko: KETU

Datë 22.07

.2019

Deklarate e dekanatit te Fakultetit te Shkencave te Natyres ne lidhje me VKM nr. 510 te Keshillit te Ministrave


Per tu njohur me deklaraten kliko: KETU


Datë 17.07

.2019

Njoftohen te gjithe studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Cikli I Viti 3 dhe Cikli II Master Profesional se:

Jane shpallur datat per provimin e diplomes.

Per tu njohur me datat kliko: KETU


Datë 11.07

.2019

Njoftohen studentët e Ciklit te Pare dhe Cikli i Dyte Master Profesional se: 

Provimi i formimit për të gjithë studentët e vitit te trete dhe Cikli i Dytë Master Profesional i planifikuar në strukturën akademike do të zhvillohet më datë 19 Korrik 2019.
Regjistrimi për këtë sesion do bëhet online në faqen web të fakultetit www.fshn.edu.al, ne datat 13, 14, 15, 16 Korrik 2019.

Datë 16.07

.2019

Marreveshje dypaleshe midis UT dhe Universitetit Tuscia, Itali

Per me teper informacion kliko: KETU


Datë 11.07

.2019

Njoftim per pozicion te lire pune per personel akademik në Departamentin e Bioteknologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, i kategorisë “Profesor”

Per me shume informacion kliko: KETU

Datë 11.07

.2019

Në mëngjesin e 21 Korrikut 1969, Neil Armstrong zbriti nga bordi i anijes hapësinore Apollo 11 dhe, teksa shkelte truallin hënor, i foli tokësorëve të tjerë që po e ndiqnin nga qindra mijë kilometra larg: “Një hap i vogël për njeriun, por një hov gjigand për njerëzimin”.

 

Në këtë korrik 2019, gjithë bota përkujton 50 vjetorin e zbritjes së parë në Hënë. Përsëri në Hënë! Bashkohuni me studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, në sheshin Skënderbej, të premten datë 12 Korrik, ora 20:30. Ata do t’ju ofrojnë instrumentat dhe dijet e tyre. 

 

Le ta vëzhgojmë së bashku Hënën, me teleskopin tonë apo apo instrumentet e secilit prej jush. Të shohim së bashku “Detin e Qetësisë” hënore, ku Armstrong dhe Aldrin u ulën për herë të parë, duke hapur epokën e dominimit të qiellit nga qytetërimi ynë.

 

Të premten, datë 12 Korrik, ora 20:30, sheshi Skënderbej, Tiranë.

Datë 03.07

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Cikli II, Viti II se:

Jane publikuar datat dhe oraret per mbrojtjen e diplomes. 

Studentet duhet te dorezojne prane sekretarise mesimore nje fotografi me permasa 3.5x4.5 MAT dhe nje certifikate te cilen mund ta shkarkojne nga portali e-albania.

Per tu njohur me datat dhe oraret kliko: KETU


Datë 27.06

.2019

Njoftohen te gjthe studentet e vitit te trete se ne orarin zyrtar te provimeve te sesionit te veres jane shpallur te gjitha data per provimet e mbartura te vitit te pare dhe vitit te dyte

Për tu njohur me orarin e provimeve kliko: KETU


Datë 27.06

.2019

Njoftim per pozicion te lire pune per personel akademik në Departamentin e Kimisë, të kategorisë “Asistent-Lektor”

Per me shume informacion kliko: KETU


Datë 14.06

.2019

Përfshirje e studentëve në propozimin e ideve inovative për parandalimin e ndotjes detare

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 10.06

.2019

Aplikim ne programin SMILE ALBANIA

Për me tepër informacion kliko: KETU


Datë 06.06

.2019

 
9th  International Conference on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability "TMREES19-Greece"

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 14.05

.2019

Fakulteti i Shkencave të Natyrës i Universitetit të Tiranës, shpall konkursin për 1(një) vend të lire pune: 

Për personel akademik në Departamentin e Informatikës, grupi mësimor “Analizë të dhënash dhe Inteligjencë Artificiale”, të kategorisë “Asistent-Lektor”

Për me tepër informacion kliko: KETUDatë 03.05

.2019

Njoftohen te gjithe studentët dhe punonjesit e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Biblioteka Elektronike mund te aksesohet duke klikuar: KETU


Datë 11.03

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Ka dale njoftimi mbi afatin e kryerjes te tarifave te shkollimit per vitin akademik 2018-2019

Per tu njohur me afatet e pagesave te tarifave te shkollimit kliko: KETU

Per tu njohur me faturat kliko: KETU


Datë 08.04

.2019

Njoftim mbi konkursin e zhvilluar  për personel akademik në Departamentin e Kimisë 

 

Ju informojmë se në lidhje me konkursin e zhvilluar  për personel akademik në departamentin e Kimisë me datë 05/04/2019, komisioni ad-hoc  vendosi të rishpallë edhe njëherë konkursin për këtë vend pune, pasi asnjë nga kandidatët që konkuruan nuk plotësonte kriteret e përcaktuara.Datë 05.04

.2019

Ftese per studime ne Universitetin e Sofjes, Bullgari


Per me teper informacion kliko: KETUDatë 03.04

.2019

Njoftohen studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Eshte shpallur lista perfundimtare e studenteve qe perfitojne burse per vitin akademik 2018-2019.

Per tu njohur me listen kliko: KETU

Shenim:
Studentet te cilet nuk kane sjelle numrin e llogarise duhet ta sjellin ate sa me shpejt prane Deges se Finances dhe Buxhetit. Per te hapur nr. e llogarise ata duhet te marin nje vertetim studenti prane Sekretarise Mesimore dhe te paraqiten prane bankes BKT per te hapur nr. e llogarise. Me pas duhet ta sjellin ate prane Deges se Finances.


Datë 13.03

.2019

Njofthen të gjithë studentët se është shpallur lista e studentëve që përfitojnë 

përjashtim ose reduktim nga tarifa e shkollimit pë vitin akademik 2018-2019.


Shënim : 
Për studentët të cilët kanë dorëzuar dokumenta  për të përfituar nga statusi sipas VKM 39 dhe 40 datë 23.01.2019 
ju informojmë se janë dërguar për tu  miratuar  nga 
Bordi i Administrimit.

Për tu njohur me listat kliko: KETU


Datë 25 .10

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Mbështetur në nenin 71 dhe 72 të Rregullores së Universitetit të Tiranës, si dhe në nenin 97, pika 2, të Ligjit nr. 80/2015 "Për arsimin e larte dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republiken e Shqipërisë", për studentet të cilët kanë bërë ndërprerje të studimeve të njëanshme dhe kanë filluar studimet deri në vitin akademik 2012-2013, janë shpallur listat e studenteve.

Për tu njohur me listat e studenteve që kanë bërë kërkesë dhe ju është aprovuar për rivazhdim studimesh kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për tu njohur me listat e studentëve të cilët kanë ndërprere studimet dhe çregjistrohen nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës kliko: KETU
Për tu njohur me vendimin kliko: KETU

Për cdo pyetje lidhur me listat dërgoni email në: support@fshn.edu.al


Datë 15.09

.2018

Njoftohen të gjithë studentët e 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës se:

Bazuar në LIGJIN Nr. 80/2015 "PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË NENI 90".

Kohëzgjatja maksimale e studimeve në një program studimi nuk mund të jetë më shumë se dyfishi i kohëzgjatjes normale të studimeve që parashikon programi, pa marrë në konsideratë periudhën e kohës kur studenti i ka pezulluar studimet.


NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS ANGLEZE PËR STUDENTET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që ndjekin programet e Ciklin të Dytë të Studimit, Master i Shkencave/Master Profesional, viti I&II, bazuar në nenin 26, të Ligjit nr.9741 datë 21.07.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin nr. 20, datë 21.05.2012 “Mbi testimin e gjuhës angleze” të Senatit Akademik të UT-ës,  kanë si detyrim njohjen e gjuhës angleze sipas testeve ndërkombëtare në nivelin A1deri para pajisjes me diplomë.

 

Testet e gjuhës angleze të njohura ndërkombëtarisht sipas shtojcës 1 të Udhëzimit nr. 14, datë 28.03.2011 të MAS janë si më poshtë:

 

        ·  Cambridge ESOL – University of Cambridge Examinations

·  IELTS – International English Language Testing System

·  TOEFL – Test of English as a Foreign Language

·  TOEIC - Test of English fof International Communication

·  Michigan – Test

·  PTE General – Pearson Test of English General
NJOFTIM MBI DETYRIMIN E DHËNIES SË GJUHËS SË HUAJ PËR PRANIMIN NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMIT

 

Të gjithë studentët që përfundojnë Ciklin e Parë të Studimit, Bachelor, viti III, në zbatim të  ligjit 80/2015, dt. 22.7.2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë", për pranimin në programet e Ciklit të Dytë të Studimit kanë si detyrim njohjen e gjuhës së huaj sipas testeve ndërkombëtare që parashikon Udhëzimi nr. 52, datë 03.12.2015 "Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë" KETU

 

Niveli i njohjes së gjuhës së huaj për pranimet në programet e Ciklit të Dytë të Studimeve do të përcaktohet nga Senati Akademik i UT-ës.


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/orari-i-provimeve-sesioni-i-shtatorit-viti-akademik-2018-2019

Gradua Project


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/grupet-mesimore-viti-akademik-2018---2019

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/fatura

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg-QUuMQ1XS3qN3-E7rCGs1dGsFvqva81_gA2moaymCLFfZA/viewform

http://ut.morix.al/

https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2YWQxNTZlMGU4MWViN2Ri

Bursa Erasmus

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/portali-universitar-i-studentitKlikoni ketu per te hapur profilin tuaj ku do te gjeni faturat,regjistrimet ne sezone etj.

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/publikime-shkencore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/aplikimet-per-buletinin-nr172014

http://mail.google.com/a/fshn.edu.al

http://mail.google.com/a/fshnstudent.info

http://www.fshn.edu.al/home/anketim

https://sites.google.com/fshn.edu.al/ebs/aim-and-scope?authuser=1
       

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fizika/third-call

http://kshbm.fshn.edu.al/kontakt


https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/icab/


https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo2MWMzMWE3OGIwNzVmYzI5

    http://rtacsit.fshn.edu.al/

            http://akma.morix.al/