Faqja kryesore‎ > ‎

Simpoziumin Ndërkombëtar për Lumenjtë e Egër

Simpoziumin Ndërkombëtar për Lumenjtë e Egër - ISWR 2019

Bujtur nga Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës

Simpoziumi mblodhi së bashku shkencëtarë të njohur vendas dhe të huaj (Europa, ShBA, Japoni) për të shqyrtuar çështjet dhe mundësitë për mbrojtjen e lumenjve të fundit të egër në botë. Ishte një ngjarje e veçantë, e ndarë në disa pjesë: një Simpozium i mirëfilltë shkencor, një Mbrëmje publike në kinema, si dhe një Vizitë me varkë nëpër Vjosë. 

Në Simposium u miratua një Deklaratë, drejtuar gjithë opinionit vendas dhe ndërkombëtar, deri në instancat më të larta të vendimmarrjes, vendore dhe europiane.

Gjithë prezantimet e Simpoziumit i gjeni në: https://balkanrivers.net/en/news/presentations-wild-river-science-symposium

***

International Symposium on Wild Rivers - ISWR 2019!

Hosted by the University of Tirana, in cooperation with the University of Vienna

The Symposium brought together renowned national and international scientists (Europe, USA, Japan) to examine chances and issues to the protection of the world’s last wild rivers. It was a special event, into several parts: a Science symposium, a Public event in cinema, and a Boat trip in Vjosa.

The Symposium adopted a Declaration, addressed to national and international opinion, to the highest decision-makers, both local and European.

You can find all presentations of the Symposium at: https://balkanrivers.net/en/news/presentations-wild-river-science-symposium