Faqja kryesore‎ > ‎

Simpoziumin Ndërkombëtar për Lumenjtë e Egër

Simpoziumin Ndërkombëtar për Lumenjtë e Egër - ISWR 2019

Bujtur nga Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin e Vjenës

Simpoziumi mblodhi së bashku shkencëtarë të njohur vendas dhe të huaj (Europa, ShBA, Japoni) për të shqyrtuar çështjet dhe mundësitë për mbrojtjen e lumenjve të fundit të egër në botë. Ishte një ngjarje e veçantë, e ndarë në disa pjesë: një Simpozium i mirëfilltë shkencor, një Mbrëmje publike në kinema, si dhe një Vizitë me varkë nëpër Vjosë. 

Në Simposium u miratua një Deklaratë, drejtuar gjithë opinionit vendas dhe ndërkombëtar, deri në instancat më të larta të vendimmarrjes, vendore dhe europiane.

Gjithë prezantimet e Simpoziumit i gjeni në: https://balkanrivers.net/en/news/presentations-wild-river-science-symposium

Duke ndjekur me shqetësim atë që po ndodh me ecurinë e projekteve të ndërtimit të digave mbi Lumin Vjosë, Komiteti shkencor i ISWR 2019 ka përpiluar një Peticion në mbështetje të mbrojtjes së këtij Lumi. Në tregohen rreziqet nga ndërtimet e digave, të cilat mbështen në rezultatet e hulumtimeve të bëra gjerësisht në Vjosë gjatë këtyre viteve. Peticioni ka gjetur mbështetjen e 776 shkencëtarëve nga 46 vende të ndryshme të botës, mes tyre edhe personalitete botërore të ekologjisë lumore dhe menaxhimit të tyre. Është një nga Peticionet më të mëdha të shkencës në ekologjinë e ujërave të ëmbël, në nivel botëror. Peticioni u nënshkrua edhe nga 129 ekspertë shqiptarë, që nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë moderne të vendit. Peticioni është mbyllur që në Nëntorin e kaluar, por dorëzimi tek vendimmarrja në vend dhe shpallja publike u shty për arsye të gjendjes emergjente që kaloi vendi. Këtu janë disa Deklarime të shkencëtarëve të shquar për lumin Vjosë.

***

International Symposium on Wild Rivers - ISWR 2019!

Hosted by the University of Tirana, in cooperation with the University of Vienna

The Symposium brought together renowned national and international scientists (Europe, USA, Japan) to examine chances and issues to the protection of the world’s last wild rivers. It was a special event, into several parts: a Science symposium, a Public event in cinema, and a Boat trip in Vjosa.

The Symposium adopted a Declaration, addressed to national and international opinion, to the highest decision-makers, both local and European.

You can find all presentations of the Symposium at: https://balkanrivers.net/en/news/presentations-wild-river-science-symposium

Much concerned with what is happening related with the ongoing construction projects of dams on the Vjosa River, the ISWR 2019 Scientific Committee has drafted a Petition in support of protecting the River. It outlines the risks from the dams, based on the extensive Vjosa research during these years. The Petition is supported by 776 scientists from 46 different countries worldwide, including distinguished river ecologists their management. It is one of the largest science petitions in freshwater ecology worldwide. The petition was also signed by 129 Albanian experts, never happened before in the modern history of Albania. The petition was completed last November, but the handover to decision-making and to public was postponed due to the country's emergency. Here are some Statements by prominent scientists on the Vjosa River.