Faqja kryesore‎ > ‎

AFATI I REGJISTRIMEVE

Njoftohen të gjithë studentët e Ciklit të Parë, Viti i I,II,III dhe Cikli i Dytë Master i Shkencave 
dhe Master Profesional Viti i I, se afati i regjistrimeve shtyhet deri më datë 21.06.2017 ora 24:00.

Ju kujtojmë se ju duhet të regjistroheni në të gjitha provimet përfshirë edhe provimet të cilat i keni zhvilluar dhe provimet VLV.

Për studentët e Ciklit të Dytë, Viti i II të cilët janë duke zhvilluar sesionin e paradiplomimit afati i regjistrimeve shtyhet deri më datë 17.06.2017 ora 24:00

Ju kujtojmë se ju duhet të regjistroheni në të gjitha provimet përfshirë edhe provimet të cilat i keni zhvilluar dhe provimet VLV dhe provimet për përmirësim.