Faqja kryesore‎ > ‎

Agjensia Universitare e Frankofonise ne Evropen Qendrore dhe Lindore

Agjensia Universitare e Frankofonise ne Evropen Qendrore dhe Lindore ka hapur thirjen per institucionet e saj antare ne rajon per organizimin e shkollave verore te doktoratures.

Qellimi i thirjes eshte mbeshtetja qe i behet universiteteve per trajnimin e aktoreve kompetente ne te gjitha fushat duke krijuar programe trajnimi per kerkime dhe hulumuntime.

Afati i aplikimeve eshte deri me date 31 Maj 2017

Thirja eshte e disponueshme ne faqen e internetit:

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-soutien-a-lorganisation-ecoles-dete-doctorales/