Faqja kryesore‎ > ‎

AKSHI

 Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), në kuadër të Programit Horizon 2020, ka publikuar Programet e Punës 2018-2020.

Për vitin 2020 NMBP i është alokuar buxheti prej 825 milionë euro i shpërndarë në 48 tematika.

(Për tu njohur ju lutemi klikoni mbi link)

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf

Horizon 2020 - Work Programme 2018-2020 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing Part 5.ii - Page 2 of 152
Work Programme NMBProgramme Cross-Cutting Activities