Faqja kryesore‎ > ‎

Aplikim per Bursa ne Universitetin e Bolonjes (Itali) dhe Universitetin Masaruk, Ceki

Te nderuar pergjegjes,

ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa per mobilitete per vitin Akademik 2017-2018 per studentet dhe stafin akademik per mesimdhenie ne dy Universitete:

1. Universiteti i Bolonjes, Itali
2. Universiteti Masaryk, Ceki

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit is dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al me Subjekt "Aplikim per burse ne Universitetin e Bolonjes", emrin dhe mbiemrin tuaj" dhe/ose "Aplikim per burse ne Universitetin Masaryk, emrin dhe mbiemrin tuaj"

Afati i fundit i Aplikimit per ne Universitetin e Bolonjes eshte 31 Mars, 2017

Afati i fundit i Aplikimit per ne Universitetin Masaryk eshte 28 Shkurt, 2017

Per me shume informacion kontaktoni Zyren per Marredhenie me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu.al
Ju lutem informoni studentet dhe stafin akademik per kete mundesi aplikimi per burse

Faleminderit