Faqja kryesore‎ > ‎

Aplikim per bursa per studentet ne Universitetin e Pavias, Itali

Te nderuar pergjegjes

ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa per mobilitete per vitin akademik 2017-2018 per studentet e te tre cikleve (Bachelor, Master dhe Doktorature) Universitetin e Pavias, Itali

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al  

Afati i fundit per aplikim eshte: 02 Mars, 2017

Per me shume informacion kontaktoni Zyren per Marredhenie me Jashte ne adresen: iro@unitir.edu.al

Ju lutem informoni studentet  per kete mundesi aplikimi per burse. Ky njoftim te shpallet edhe ne website-in e FSHN per studentet.


Faleminderit