Faqja kryesore‎ > ‎

Aplikim per Bursa shkembimi per studentet dhe stafin administrativ ne Universitetin Alexander Ioan Cuza, Rumani

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet dhe stafin administrativ ne Uniiiversitetin Alexandru Ioan Cuza te Iasi, Rumani.

Afati i fundit per aplikim eshte 27 Mars, 2017.

Gjithe aplikimi behet online ne linkun https://erasmusplus.uaic.ro/wp-login.php?action=register.

Ju lutem percilleni kete informacion tek studentet dhe stafi administrativ. Njoftimi te shpallet edhe ne website e FSHN-se.

Faleminderit dhe dite te mbare!