Dokumentacioni për transferimet në Ciklin e parë të studimevePër më shumë informacion kliko : KETU