Faqja kryesore‎ > ‎

Aplikimi i studentëve në programet e Ciklit të Dytë “Master shkencor” dhe “Master profesional”Për tu njohur mbi afatet kohore për shqyrtim, ankimim dhe regjistrim të studentëve në ciklin e dytë, për vitin akademik 2017-2018 kliko : KETU