Faqja kryesore‎ > ‎

Baza Ligjore

https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/njoftim-mbi-statutin-e-universitetit-t-tirans   

 https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/rregullore---pr-organizimin-dhe-funksionimin-e-kshillave-t-profesorve-t-universitetit-t-tirans https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore/RREGULLORE_DOKTORATUR%C3%8BS.png http://www.fshn.edu.al/rregullore-e-universitetit-t-tirans
                                     
                                                                                         
                                                                               https://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore/vkm-per-vitin-akademik-2015-2016-cikli-i-pare-dhe-cikli-i-dyte https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo1OWUyOGVmMmNkODBiYWVhhttps://sites.google.com/a/fshn.edu.al/fshn/home/baza-ligjore/TARIFAT_NDAJ_STUDENT%C3%8BVE_DHE_T%C3%8B_TRET%C3%8BVE.png https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDoxMTUwODQ3MGI4OTU2YmEw 
                                       
                                                                                                                                                    https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZnNobi5lZHUuYWx8ZnNobnxneDo0ZWY4YTExODI2YmM5Y2Ji