Faqja kryesore‎ > ‎Biologjia‎ > ‎

Biologji Cikli Pare

  CIKLI I PARE BIOLOGJI  
     
  DATA/SALLA/ORA DATA/SALLA/ORA
Viti i parë Grupi A Grupi B
HISTOLOGJI 29.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00 29.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00
BIOSTATISTIKE 22.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00 22.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00
BOTANIKE 01.06.2012,Salla 101B, 111B ora 13:00 15.06.2012,Salla 101B, 111B ora 8:00
ZOOLOGJI INVERTEBRORE  15.06.2012,Salla 101B, 111B ora 10:30 01.06.2012,Salla 410 A ora 10:30
Viti i dyte    
BOTANIKE SISTEMATIKE 01.06.2012,Salla 101B, 111B ora 10:30 15.06.2012,Salla 101B, 111B ora 15.30
ZOOLOGJI VERTEBRORE 15.06.2012,Salla 101B, 111B ora 13:00 01.06.2012,Salla 101B, 111B ora 8:00
BIOKIMI 22.06.2012,Salla 410 A, ora 10:30 22.06.2012,Salla 410 A, ora 10:30
BIOLOGJI ZHVILLIMI 29.06.2012,Salla 410 A, ora 10:30 29.06.2012,Salla 410 A, ora 10:30
Viti i trete    
FIZIOLOGJI BIMORE 31.05.2012,Salla 101B, 111B ora 8:00 07.06.2012,Salla 101B, 111B ora 10:30
MIKROBIOLOGJI 07.06.2012,Salla 101B, 111B ora 8:00 31.05.2012,Salla 101B, 111B ora 10:30
FIZIOLOGJI SHTAZORE 15.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00 15.06.2012,Salla 410 A, ora 8:00
EKOLOGJI 18.05.2012,Salla 410 A, ora 15:00 18.05.2012,Salla 410 A, ora 15:00
Comments