Faqja kryesore‎ > ‎Biologjia‎ > ‎

Biologji Master I Shkencave Mesuesi per AML

Viti I
11.06-30.06
LENDA DATA SALLA ORA
HISTORIA E MENDIMIT BIOLOGJIK 29.06 243A 10:30-12:30
METODOLOGJI E MESIMIT TE BIOLOGJISE 13.06 SALLA M 8:00-10:00
KURRIKULA E BIOLOGJISE DHE E KIMISE 19.06 243A 8:00-10:00
PLOTESIME NE BIOLOGJI DHE KIMI 25.06 243A 8:00-10:00
Comments