Faqja kryesore‎ > ‎Bioteknologjia‎ > ‎

Bioteknologji Cikli Pare

Viti I Bioteknologji
05,06-30.06
LENDA DATA SALLA ORA
KIMI ORGANIKE 11.06 BT+F Godina C 10:30-12:30
CITOLOGJI 15.06 BT+F Godina C 13:00-15:00
BAZA TE SHKENCES BIMORE 22.06 BT+F Godina C 10:30-12:30
BAZA TE SHKENCES SHTAZORE 29.06 BT+F Godina C 10:30-12:30
Viti II Bioteknologji 
05,06-30.06
LENDA DATA SALLA ORA
BAZA TE PSIKOLOGJISE DHE ETIKES 08,06 BT+F Godina C 8:00-10:00
MIKROBIOLOGJI DHE GJENETIKE E MIKROORGANIZMAVE 2 15.06 BT+F Godina C 10:30-12:30
GJENETIKE E PERMIRESIMIT 2 22.06 BT+F Godina C 8:00-10:00
BIOFIZIKE E PERGJITHSHME 29.06 BT+F Godina C 8:00-10:00
Viti III Bioteknologji 
28.05-16.06
LENDA DATA SALLA ORA
TEKNOLOGJITE E TRAJTIMIT TE MBETJEVE 31.05 BT Godina C 8:00-10:00
BIOTEKNOLOGJI MJEKSORE DHE FARMACEUTIKE 2 05,06 BT Godina C 8:00-10:00
MIKROBIOLOGJI INDUSTRIALE 11.06 BT Godina C 8:00-10:00
INXHINIERIA GJENETIKE 15.06 BT Godina C 8:00-10:00
Comments