Faqja kryesore‎ > ‎

Bursa ErasmusDatë 21.03.2018

SEERC: Call for papers_Doctoral Student Conference_Submission Deadline Extension

Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 21.03.2018
Third International Scientific Conference "Industry 4.0"
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 21.03.2018
Invitation for Research Paper
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 20.03.2018
EcoTER 2018 International Conference on Ecological Truth and Environmental Research
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 20.03.2018
Mundesi aplikimi per bursa mobiliteti per stafin akademik ne Univ. Teknologjik Bialystok Poloni
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 19.03.2018
Mundesi aplikimi per bursa mobiliteti per Studentet ne Universitetin e Bolonjes, Itali
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 08.03.2018
Call for papers DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education Prague
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 08.03.2018
International Students Essay Competition
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 28.02.2018
Vrije Universiteit Brussel (VUB)'s offering of summer schools in 2018
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 28.02.2018
Thirrje për disa konkurse profesionale për të rinjtë që zhvillohen në vitin 2018
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 27.02.2018

Informacion mbi mundësitë për Grante Individuale-MSCA, ERC, JRC, CEU dhe EIT

Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 26.02.2018

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per studentet ne Universitetin e Graz-it, Austri

Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 26.02.2018
Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per stafin akademik ne Universitetin e Granades, Spanje
Për me shumë informacion kliko:
 KETU


Datë 22.02.2018
14th International Conference “STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”
Për me shumë informacion kliko:
KETU


Datë 21.02.2018
INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE (ISWiB) 2018 – CALL FOR APPLICATIONS
Për me shumë  informacion kliko: KETU


Datë 16.02.2018
Hapja e thirrjes për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019
Për me shumë informacion kliko: KETU


Datë 15.02.2018

Njoftim per bursa nga Ambasada Turke

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 14.02.2018

New Erasmus Mundus Grant-Aided MSc Course on Dependability - Open for Applications

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 13.02.2018

Mundesi aplikimi per Bursa ERASMUS+ per studentet e UT-se ne Universitetin Teknik te Riges, Letoni

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 12.02.2018

Programi i Bursave të Grupit Coimbra për Kërkuesit e Rinj nga vendet fqinje Evropiane

P

ë

r m

ë

 shum

ë

 informacion kliko: KETUDatë 06.02.2018

Bursa për kurse të gjuhës gjermane në Bavari

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 06.02.2018

UPCOMING CONFERENCES: May 3-4, 2018 Antalya (Turkey)

Për më shumë informacion kliko: KETUDatë 02.02.2018

Conference Invitation 2018 Bulgaria

Për më shumë informacion kliko: KETU