Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

EURAXESS – Université de Genève, Switzerland – MSCA-IF OPEN CALL


AKKSHI ju bën me dije se Universiteti i Gjenevës (UNIGE), është duke kërkuar Stafe Akedemike, Kërkues Shkencor të cilët janë të interesuar të aplikojnë në Programin (EU), Marie Sklodowska-Curie- Individual Fellowships (MSCA-IF)  me UNIGE si Institucion pritës.

MSCA-IF financon Post Doktoratura dhe aplikimet mbyllen më datë 11 shtator 2019.

Projektet individuale mund të zgjasin 12 deri në 36 muaj. Ky program është i hapur për të gjitha fushat e kërkimit dhe inovacionit.

Kandidatët që dëshirojnë të aplikojnë me UNIGE, si institucion pritës duhet të gjejnë një mbikëqyrës shkencor (një profesor ose lektor të lartë ), në fushën e tyre të ekspertizës përpara se të fillojnë aplikimin.

Më datë 04 korrik 2019 (UNIGE), organizon trajnimin për Kërkuesit që planifikojnë të aplikojnë në MSCA-IF.  Trajnimi është njëditor dhe do të mbahet në gjuhën angleze.

Pjesëmarrësit do të punojnë me një propozim shembull, do të informohen mbi  procesin e vlerësimit dhe do të kenë mundësi të mësojnë nga një aplikant i suksesshëm. Eventi është pa pagesë (kostot e udhëtimit nuk përfshihen). Për më shumë informacion rreth këtij trajnimi dhe regjistrimit klikoni: https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/891/

  *   About UNIGE: https://www.unige.ch/en/university/about/
  *   UNIGE Faculties and Interfaculty Centres/Institutes: https://www.unige.ch/en/faculties/
  *   Doing your Research at UNIGE Video: https://www.unige.ch/en/university/presentation/

Për pyetje apo paqartësi mund të kontaktoni euresearch@unige.ch<mailto:euresearch@unige.ch>

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.

Université de Genève (UNIGE) is looking for outstanding researchers wishing to apply to the Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF) programme with UNIGE as Host Institution, under the call for applications MSCA-IF-2019<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019> closing on 11 September 2019.

MSCA-IF offer the opportunity for experienced researchers (PhD holders or those with four years’ full-time equivalent research experience) to secure their own funding within the framework of an individual project, which can last 12 to 36 months depending on the type of fellowship. This programme is open to all domains of research and innovation.

Please note: Mobility is a key requirement when it comes to MSCA. Interested researchers should pay special attention to the eligibility criteria, including the Mobility Rule (see the ‘Guide for applicants’ attached).

Candidates wishing to apply with UNIGE as Host Institution should find a scientific supervisor (a Professor or Senior lecturer - MER) in their field of expertise before reaching out to us. They will be supported by the Research Services (Euresearch) throughout the preparation of their proposal, with substantial information and guidance.

Furthermore, they will have the possibility to participate in the ‘MSCA-IF Applicants Training’ taking place at UNIGE on 4 July 2019. This event is a one-day training (held in English) for researchers planning to apply to the next MSCA-IF call with deadline on 11 September 2019. Participants will work with an example proposal, get insight into the evaluation process and have the possibility to learn from a successful applicant. The event is free of charge (travel costs not included). More information about this training and registration here<https://www.euresearch.ch/en/events/event-detail/showUid/891/>.

  *   About UNIGE: https://www.unige.ch/en/university/about/
  *   UNIGE Faculties and Interfaculty Centres/Institutes: https://www.unige.ch/en/faculties/
  *   Doing your Research at UNIGE Video: https://www.unige.ch/en/university/presentation/

Feel free to circulate this email to researchers who would be interested.

Please contact euresearch@unige.ch<mailto:euresearch@unige.ch> for any questions you may have.

Thank you for your attention. Best wishes.

Research Services – Euresearch, Université de Genève