Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per studente dhe stafin akademik ne Universitetitn Politeknik te Barit, Itali

Ne kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per studentet (master dhe doktorature) dhe stafin akademik ne Universitetin Politeknik te Barit, Itali per semestrin e dyte  te vitin akademik 2018-2019.

Fusha e studimit: Fizike
Afati i fundit per aplikim eshte 26 Nentor, 2018., 

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit me Jashte dhe Studentet, Sektori  per Marredhenie me Jashte,  si dhe te dergohen te skanuara ne e-mailin iro@unitir.edu.al