Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus + per studentet ne Universitetin e Granades, Spanje

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet e te tre cikleve te studimit (Bachelor, Master dhe Doktorature) ne Universitetin e Granades, Spanje, per semestrin e pare te vitit akademik 2018-2019.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 10 Maj 2018.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion ne lidhje me programet e studimit te ofruara nga Universiteti  i Granades klikoni ne adresen: https://internacional.ugr.es