Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ ne Universitetin Radboud ne Hollande

Ne kuader te programit Ersmus+  eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet e Doktoratures dhe dhe stafin akademik te Universitetit te Tiranes ne Universitetin Radboud ne Hollane per pjesemarrje ne Shkolla Verore, qe organizohen respektivisht ne Korrik dhe Gusht, 2019.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 1 Mars , 2019.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e marredhenieve me Jashte dhe Studente, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion ne lidhje me shkollat verore vizitoni linkun: