Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus+ per stafin akademik ne Universitetin Evora, Portugali

e kuader  te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per stafin akademik  ne Universitetin Evora, Portugali.

Afati i fundit per aplikim eshte: 28 Shkurt, 2020

Fusha e studimit: -Biologji mjedisore

Llojet e mobilitetit: -Shkembim i stafit akademik per mesimdhenie

I gjithe aplikimi kryhet online, duke klikuar ne linkun: https://siiue.uevora.pt/auth

Dokumentacioni per aplikim duhet upload-uar ne linkun e mesiperm dhe gjithashtu duhet derguar i skanuar ne format pdf edhe ne adresen: iro@unitir.edu.al