Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa Erasmus per studentet ne Universitetin Saarland, Gjermani

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per studentet e nivelit Bachelor dhe Master ne Universitetin e Saarlandit, ne Gjermani per semestrin e dyte te vitit akademik 2018-2019.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 15 Nentor, 2018.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion ne lidhje me programet e studimit te ofruara nga Universiteti  Saarland klikoni ne adresen: http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

Te percilet informacioni tek studentet e nivelit Bachelor dhe Master si dhe te shpallet thirrja ne website-in e FSHN.