Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa mobiliteti per stafin akademik ne Univ. Teknologjik Bialystok Poloni

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per stafin akademik per trejnim ne Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 20 Mars, 2018.

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al