Ne kuader te programit Erasmus + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa mobiliteti per stafin akademik, administrativ me karakter ndihmes akademik dhe stafin administrativ te Universitetit te Tiranes ne Universitetin Eberswalde, Gjermani per semestrin e pare te vitit akademik 2018-2019.

Dokumentat duhen dorezuar dorazi ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes, Drejtoria e Komunikimit, Sektori i Marredhenieve me Jashte si dhe duhen derguar te skanuara ne adresen e e-mailit: iro@unitir.edu.al

Afati i fundit per aplikim eshte data  26 Maj, 2018.