Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Mundesi aplikimi per bursa per studentet ne Universitetin Cukurova, Turqi

Ne kuader te programit ERASMUS + eshte hapur thirrja per aplikime per bursa shkembimi per semestrin e pare te vitit akademik 2018-2019 per studentet e te tre niveleve (Bachelor, Master dhe Doktorature) ne Universitetin e Cukurova ne Turqi.

Afati i fundit per te aplikuar eshte data 20 Qershor, 2018.

Fushat e studimit me interes per FSHN:
-Matematike dhe Statistike
-Bioteknologji
-Kimi

Dokumentacioni dorezohet dorazi ne Rektoratin e UT-se, Drejtoria e Komunikimit, Sektori per Marredhenie me Jashte si dhe dergohet i skanuar permes postes elektronike ne adresen iro@unitir.edu.al

Per me shume informacion vizitoni linkun http://eobs.cu.edu.tr/SistemDetay_en.aspx?OgrTurId=2