Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Njoftim për thirje të hapura nga AUF për universitetet e saj anëtare në rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore

Në kuadër të thirjeve të hapura nga AUF për universitetet e saj anëtare në rajonin e Evropës Qendrore dhe Lindore, ju informojmë si më poshtë,

1-Thirrja për shprehje interesi : «Mbeshtetje per lektore/stazhiere te gjuhes frenge » e cila i drejtohet universiteteve anëtare të AUF-se në Evropën Qendrore dhe Lindore, te cilat kane formime pjesërisht ose tërësisht ne gjuhen frenge dhe që dëshirojnë të perforcojne aftësitë gjuhësore dhe metodologjike të nxënësve dhe mësuesve frankofone.


Afati i fundit per dorezimin e aplikimeve: 29 mars 2019, ora 17:00 (Ora e Bukureshtit)

Per me shume detaje dhe per te shkarkuar dosjen e aplikimit ju lutem klikoni ne linkun e me poshtem : https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-dispositif-denseignement-francais-a-visee-professionnelle/

2-Ne kuader te projektit "FORMATHECO", AUF-ja në Evropën Qendrore dhe Lindore mbeshtet organizimin e trajnimeve profesionale ose moduleve të shkurtra të trajnimit profesional prane institucioneve anëtare të AUF-se në Evropën Qendrore dhe Lindore.

Kjo thirrje u drejtohet universiteteve anëtare të AUF në Evropën Qendrore dhe Lindore (cf www.auf.org/auf/les-membres-de-lauf/) të cilat ofrojne formie frankofone në nivelin bachelor ose master.

Më konkretisht, per t’ju pergjigjur thirrjes, trajnimet duhet te perfshijne objektivat e mëposhtme:

-organizimin e moduleve te trajnimit për të plotësuar modulet ekzistuese në universitet, trajnimeve afatshkurtër, për të forcuar aftësitë e nxënësve dhe për të lehtësuar integrimin profesional të studentëve;

-organizimin e trajnimeve te cilat u lejojne studentëve të fitojnë në pak ditë një teknikë të veçantë ose know-how të veçantë, të zbulojnë metoda dhe mjete të reja ;

-organizimin e trajnimeve mbi « soft skills » ;


Afati i fuNdit per dorezimin e aplikimeve: 29 mars 2019, ora 17:00 (Ora e Bukureshtit)

Per me shume detaje dhe per te shkarkuar dosjen e aplikimit ju lutem klikoni ne linkun e me poshtemhttps://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-2019-formations-courtes-professionnalisantes/

3- Thirrja për kandidatura për « Festivalin e Studentëve Frankofone në Evropën Qendrore dhe Lindore 2019 ».

Agjencia Universitare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore (AUF ECO), Instituti Francez i Bullgarisë (IFB) dhe Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë në Evropën Qendrore dhe Lindore (OIF ECO) organizojnë, në partneritet me Universitetin e Mjekësisë në Plovdiv, Edicionin e VIII-te te Festivalit Rajonal të Studentëve Frankofone, nga 1 deri më 5 korrik 2019, në Plovdiv të Bullgarisë.

Thirrje për aplikime për PJESËMARRËT të hapura deri më 8 Mars 2019

Për më shumë detaje lidhur me festivalin dhe menyren e aplikimit, klikoni në linkun e mëposhtme:
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-candidatures-2019-festival-etudiants-francophones-europe-centrale-orientale-creatifs-ensemble/