Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

Partner search/ Kërkimi i partnerëve

Nga Sekretariati i Perbashket Teknik informohemi per mundesine qe ofrohet online nëpëmjet MJETIT PËR KËRKIMIN E PARTNERËVE, per gjetjen e partnerëve për Thirrjen e ardhshme për Projekt- propozime në kuadër të Programit IPA BNK Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020.

Ju duhet të plotësoni formularin e kërkimit të partnerit dhe publikoni informacionin në bazën te të dhënave në mënyrë qe  partnerët e tjerë të interesuar për pjesëmarrje në Programin IPA BNK Mali i Zi-Shqipëri 2014-2020 të kenë mundësinë t'ju kontaktojnë.

Per plotësimin e formularit duhet te hapni linkun https://www.cbc-mne-alb.org/partner-search/