Faqja kryesore‎ > ‎Bursa Erasmus‎ > ‎

The Queen Jadwiga Fund Scholarship

Njoftimi  ne lidhje me shpalljen e konkursit per bursat "The Queen Jadwiga" nga ana e Universitetit Jagiellonian në Krakov, Poloni.


Qëllimi i Fondit është të mbështesë stafin akademik dhe studentët e doktoraturës nga vendet e Evropës Lindore ose Qendrore, shtetet e ish-Bashkimit Sovjetik dhe Ballkanin .

Bursa paguhet për të mbështetur hulumtimin e tij për  gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit tnë Krakov . 
 
Qëndrimi i tyre në Krakov ofron një hulumtim shkencor nën mësimin e profesorëve të Universitetit Jagiellonian në mes të tetorit 2018 dhe qershorit 2019 (në raste të veçanta qëndrimi mund të jetë më i gjatë).

Dokumentet po pranohen deri më 15 Qershor 2018.

Për më shumë informacion, lutemi vizitoni websiten http://www.dydaktyka.uj.edu.pl/fundusze/jadwiga