Faqja kryesore‎ > ‎

Burse studimi per Studente nga Qeveria e Japonise

Ambasada e Japonise ne Tirane njofton mbi mundesine e nje burse studimi per nje student shqiptar qe deshiron te vazhdoje studimet si "Research Student" ne nje nga universitetet e japonise, ne kuader te Programit te Bursave te Studimit te Qeverise se Japonise per vitet akademike 2018-2020.

Aplikimet nevojiten te dergohen ne Ambasaden e Japonise ne Tirane, brenda dates 23 Qershor, 2017.

Ambasada do te beje perzgjedhjen paraprake te kandidateve duke u bazuar ne dokumentacionin e dorezuar. Ne vijim do te kete edhe nje testim me shkrim te gjuhes angleze dhe japoneze, i cili do te zhvillohet ne Shqiperi, se bashku me nje interviste.

Ne lidhje me dokumentacionin e nevojshem per aplikim, vizitoni linkun e meposhtem: