Faqja kryesore‎ > ‎

Cikli II Viti I

Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore" 1 Studimi i Faunes A ferdinand.bego 15 11 25 qershor 8.00-10.00 304C
Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore" 1 Flora dhe Bimesia A murat.xhulaj 15 12 5 korrik 8.00-10.00 304C
Master i Shkencave në "Biologji Mjedisore" 1 Ekofiziologji A valbona.aliko 15 5 12 korrik 8.00-10.00 314A
Master i Shkencave në "Biologji Molekulare" 1 Analiza te biologjise se zhvillimit A tefta.rexha 17 6 20 qershor 8.00-10.00 207B
Master i Shkencave në "Biologji Molekulare" 1 Biologji molekulare A tefta.rexha 17 6 28 qershor 8.00-10.00 207B
Master i Shkencave në "Biologji Molekulare" 1 Bioteknologji mikrobike A margarita.hysko 17 6 5 korrik 8.00-10.00 314A
Master i Shkencave në "Biologji Molekulare" 1 Biofizika A emil.xhuvani 17 5 12 korrik 8.00-10.00 221A
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime ne Biologji dhe Kimi A margarita.hysko 63 6 20 qershor 13.00-15.00 Salla M
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Metodologji e mesimit te biologjise A anila.paparisto 63 6 1 korrik 10.30-12.30 Salla I
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Kurrikula e biologjise dhe kimise A mimoza.mile 63 6 8 korrik 8.00-10.00 314A
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Kurrikula e biologjise dhe kimise A mimoza.mile 63 6 8 korrik 8.00-10.00 401B
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Historia e mendimit biologjik A ferdinand.bego 63 3 12 korrik 10.30-12.30 319A
Master i Shkencave në "Biologji", me profil "Mësues biologjie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Historia e mendimit biologjik A ferdinand.bego 63 3 12 korrik 10.30-12.30 401B
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Teknologjia Fermentative dhe Gjenetika Mikrobike A klementina.puto 28 6 20 qershor 8.00-10.00 110C
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Teknologjia Fermentative dhe Gjenetika Mikrobike A klementina.puto 28 6 20 qershor 8.00-10.00 Salla F
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Teknika dhe Metodologji te Bioteknologjise Molekulare A ariola.bacu 29 6 28 qershor 8.00-10.00 Salla BT
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Gjenetika e Mutacioneve te Induktuara A arjana.ylli 28 6 5 korrik 8.00-10.00 221A
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Gjenetika e Mutacioneve te Induktuara A arjana.ylli 28 6 5 korrik 8.00-10.00 219A
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Bioteknologjia Humane A rigerta.sadikaj 28 4 12 korrik 8.00-10.00 219A
Master i Shkencave në "Bioteknologji Molekulare dhe Industriale" 1 Bioteknologjia Humane A rigerta.sadikaj 28 4 12 korrik 8.00-10.00 214A
Master i Shkencave në "Fizikë" 1 Biofizike II A Odeta.Koja 12 6 20 qershor 10.30-12.30 321A
Master i Shkencave në "Fizikë" 1 Fizike e Trupit te Ngurte A marie.dede 12 6 26 qershor 8.00-10.00 114A
Master i Shkencave në "Fizikë" 1 Shkence materialesh 1 A teuta.dilo 12 5 4 korrik 8.00-10.00 304C
Master i Shkencave në "Fizikë" 1 Teori e Pergjithshme e Relativitetit A halilsykja 12 5 12 korrik 8.00-10.00 119A
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Didaktike e Fizikes A 30 11 1 korrik 8.00-10.00 221A
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Didaktike e Fizikes A 30 11 1 korrik 8.00-10.00 112A
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Shkenca universi  mimoza.hafizi 30 5 5 korrik 13.00-15.00 301B
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime te Fizikes dhe metoda te zgjidhjes se problemave A floran.vila 30 8 12 korrik 8.00-10.00 114A
Master i Shkencave në "Fizikë", me profil "Mësues Fizike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime te Fizikes dhe metoda te zgjidhjes se problemave A floran.vila 30 8 12 korrik 8.00-10.00 201C
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Bazat e Sigurise A baxhaku 58 12 20 qershor 13.00-15.00 Salla I
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Kompilatore A klesti.hoxha 58 6 28 qershor 8.00-10.00 101B
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Kompilatore A klesti.hoxha 58 6 28 qershor 8.00-10.00 210C
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Inxhenieri Softi e Avancuar A bora.bimbari 59 6 5 korrik 13.00-15.00 343A
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Inxhenieri Softi e Avancuar A bora.bimbari 59 6 5 korrik 13.00-15.00 304C
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Inteligjence Artificiale A olti.qirici 59 6 12 korrik 10.30-12.30 305C
Master i Shkencave në "Informatikë" 1 Inteligjence Artificiale A olti.qirici 59 6 12 korrik 10.30-12.30 Salla BT
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Statistike dhe procese rasti A llukan.puka 31 12 26 qershor 8.00-10.00 319A
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Statistike dhe procese rasti A llukan.puka 31 12 26 qershor 8.00-10.00 314A
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Optimizim dhe softe A eva.jani 31 9 4 korrik 8.00-10.00 410A
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Integrim numerik i EDZ dhe modele per zbatime A fatmir.hoxha 31 9 12 korrik 8.00-10.00 202C
Master i Shkencave në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Integrim numerik i EDZ dhe modele per zbatime A fatmir.hoxha 31 9 12 korrik 8.00-10.00 210C
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Projektimi i proceseve dhe impianteve I A ilirjan.malollari 28 5 20 qershor 10.30-12.30 314A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Projektimi i proceseve dhe impianteve I A ilirjan.malollari 28 5 20 qershor 10.30-12.30 221A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Proçeset e transferimit II A hasime.manaj 28 5 26 qershor 13.00-15.00 243A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Shkenca e materialeve A eldi.lico 28 7 1 korrik 15.30-17.30 243A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Proceset e ndarjes ne inxhinieri kimike II A petrit.dodbiba 28 5 5 korrik 8.00-10.00 214A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Proceset e ndarjes ne inxhinieri kimike II A petrit.dodbiba 28 5 5 korrik 8.00-10.00 119A
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Bazat e bioinxhinierise A luljeta.pinguli 28 5 12 korrik 8.00-10.00 110C
Master i Shkencave në "Inxhinieria e Proceseve Kimike" 1 Bazat e bioinxhinierise A luljeta.pinguli 28 5 12 korrik 8.00-10.00 Salla F
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Shkenca e materialeve A teuta.dilo 30 6 20 qershor 10.30-12.30 219A
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Shkenca e materialeve A teuta.dilo 30 6 20 qershor 10.30-12.30 214A
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Kimia e mjedisit A elda.marku 30 6 28 qershor 10.30-12.30 219A
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Kimia e mjedisit A elda.marku 30 6 28 qershor 10.30-12.30 304C
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Energjite e rinovueshme A sonila.vito 30 4 5 korrik 8.00-10.00 114A
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Energjite e rinovueshme A sonila.vito 30 4 5 korrik 8.00-10.00 201C
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Bazat e bioinxhinierise A luljeta.pinguli 30 4 12 korrik 10.30-12.30 314A
Master i Shkencave në "Kimi Industriale dhe Mjedisore" 1 Bazat e bioinxhinierise A luljeta.pinguli 30 4 12 korrik 10.30-12.30 112A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Suplement i Kimise Organike A aurel.nuro 29 6 20 qershor 10.30-12.30 119A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Suplement i Kimise Organike A aurel.nuro 29 6 20 qershor 10.30-12.30 114A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Cilesia ne Analizen Kimike A Alqi.cullaj 29 5 28 qershor 10.30-12.30 214A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Cilesia ne Analizen Kimike A Alqi.cullaj 29 5 28 qershor 10.30-12.30 119A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Kimi Kuantike A nikolla.dhamo 29 4 5 korrik 8.00-10.00 202C
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Kimi Kuantike A nikolla.dhamo 29 4 5 korrik 8.00-10.00 210C
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Kimi e Komponimeve Komplekse A eduard.andoni 29 4 12 korrik 10.30-12.30 221A
Master i Shkencave në "Kimi" 1 Kimi e Komponimeve Komplekse A eduard.andoni 29 4 12 korrik 10.30-12.30 304C
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime ne Kimi Organike A kozeta.vaso 37 5 25 qershor 8.00-10.00 314A
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime ne Kimi Organike A kozeta.vaso 37 5 25 qershor 8.00-10.00 221A
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime ne Kimi te Pergj e Inorganike A eduard.andoni 37 6 2 korrik 8.00-10.00 112A
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Plotesime ne Kimi te Pergj e Inorganike A eduard.andoni 37 6 2 korrik 8.00-10.00 305C
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Metodologji e mesimit dhe kurrikula e kimise A Loreta.Pashko 37 7 8 korrik 8.00-10.00 305C
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Metodologji e mesimit dhe kurrikula e kimise A Loreta.Pashko 37 7 8 korrik 8.00-10.00 112A
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Historia e kimise A eduard.andoni 37 3 12 korrik 10.30-12.30 219A
Master i Shkencave në "Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Historia e kimise A eduard.andoni 37 3 12 korrik 10.30-12.30 214A
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Algjeber A thanas.xhillari 21 12 28 qershor 10.30-12.30 201C
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Algjeber A thanas.xhillari 21 12 28 qershor 10.30-12.30 202C
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Analize hilbertiane A xhezair.teliti 24 6 5 korrik 8.00-10.00 110C
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Analize hilbertiane A xhezair.teliti 24 6 5 korrik 8.00-10.00 Salla F
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Ceshtje te zgjedhura ne informatike A hydai.myftiu 25 3 9 korrik 8.00-10.00 Salla BT
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Analize komplekse II A kristaq.gjino 25 3 12 korrik 10.30-12.30 119A
Master i Shkencave në "Matematikë" 1 Analize komplekse II A kristaq.gjino 25 3 12 korrik 10.30-12.30 114A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Modelim dhe teknika e zgjidhjes te problemit A Elida.Hoxha 56 10 25 qershor 10.30-12.30 243A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Modelim dhe teknika e zgjidhjes te problemit A Elida.Hoxha 56 10 25 qershor 10.30-12.30 112A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Didaktike e matematikes A urim.bujari 57 8 3 korrik 8.00-10.00 243A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Didaktike e matematikes A urim.bujari 57 8 3 korrik 8.00-10.00 112A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Historia e mendimit matematik dhe probleme te sotme A Aleko.Minga 56 5 8 korrik 10.30-12.30 Salla I
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Njohuri te informatikes A frederik.dara 56 4 12 korrik 13.00-15.00 112A
Master i Shkencave në "Matematikë", me profil "Mësues Matematike për arsimin e mesëm dhe të lartë" 1 Njohuri te informatikes A frederik.dara 56 4 12 korrik 13.00-15.00 101B
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Kurs i larte i bioinxhinjerise A luljeta.pinguli 38 9 20 qershor 10.30-12.30 201C
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Kurs i larte i bioinxhinjerise A luljeta.pinguli 38 9 20 qershor 10.30-12.30 202C
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Certifikimi dhe HACCP ne industrine ushqimore A aleksander.petre 38 6 28 qershor 10.30-12.30 210C
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Certifikimi dhe HACCP ne industrine ushqimore A aleksander.petre 38 6 28 qershor 10.30-12.30 110C
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Paketimi ne industrine ushqimore A Donika.Prifti 38 5 5 korrik 10.30-12.30 319A
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Paketimi ne industrine ushqimore A Donika.Prifti 38 5 5 korrik 10.30-12.30 314A
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Ndotjet ne produktet e industrise ushqimore A Laura.Shabani 38 5 12 korrik 10.30-12.30 201C
Master i Shkencave në "Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore" 1 Ndotjet ne produktet e industrise ushqimore A Laura.Shabani 38 5 12 korrik 10.30-12.30 202C
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore" 1 Teknologjite e pastra te lendeve te djegshme A spiro.drushku 15 7 20 qershor 10.30-12.30 210C
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore" 1 Metodat e permiresimit gjenetik ne pyje A Kliti.Starja 15 7 28 qershor 10.30-12.30 Salla F
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore" 1 Bioteknologjia e ekosistemeve ujore-bioindikatoret A arjana.ylli 7 5 5 korrik 10.30-12.30 221A
Master Profesional në "Bioteknologji Mjedisore" 1 Biomasa dhe Bioenergjia A agim.malja 8 5 12 korrik 10.30-12.30 210C
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 E-commerce A endri.xhina 73 8 26 qershor 10.30-12.30 305C
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 E-commerce A endri.xhina 73 8 26 qershor 10.30-12.30 101B
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 Analize biznesi A ana.ktona 66 8 5 korrik 13.00-15.00 305C
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 Analize biznesi A ana.ktona 66 8 5 korrik 13.00-15.00 243A
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 Hyrje ne kriptografi A baxhaku 78 6 12 korrik 16.00-18.00 Salla I
Master Profesional në "Informatikë Biznesi" 1 Hyrje ne kriptografi A baxhaku 78 6 12 korrik 16.00-18.00 304C
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Statistike e procese rasti A markela.muca 3 12 20 qershor 10.30-12.30 110C
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Plotesime ne statistike A llukan.puka 12 9 28 qershor 10.30-12.30 321A
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Matematike numerike e zbatime A fatmir.hoxha 3 9 4 korrik 8.00-10.00 202C
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Zgjidhja numerike e problemit te vlerave fillestare e kufitare A frederik.dara 12 6 8 korrik 8.00-10.00 304C
Master Profesional në "Inxhinieri Matematike dhe Informatike" 1 Teknika programimi per zgjidhjen e EDDP A frederik.dara 12 6 12 korrik 10.30-12.30 110C