Faqja kryesore‎ > ‎

Cyber Hygiene E-Learning Course

CRDF Global do të zhvillojë një kurs Cyber Hygiene E-Learning për studentët. Objektivat kryesore të trajnimit janë:
1- rritja e nivelit të ndërgjegjësimit të studentëve për kërcënimet në internet 
2- rritja e aftësive të studentëve përsa i përket higjienës kibernetike. 

Kursi i E-Learning për Higjenën Kibernetike do të përbëhet nga 11 module me 60 minuta orë mësimore për cdo modul.