Faqja kryesore‎ > ‎

ELSEVIER

Në kuadër të modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të nivelit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor të stafit akademik dhe studentëve , me ndihmën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe Universitetit të Tiranës , Elsevier hap periudhë e provës kombëtare per ScienceDirect dhe Scopus më datë 1 Prill 2015 .

Biblioteka elektronike Elsevier 
është një ndër bibliotekat më të njohura ndërkombëtare . Aty mund të gjeni tituj punimesh e revistash shkencore si dhe literature profesionale nga një larmi fushash të ndryshme . 

Fakultet dhe Institutet e UT-s
ë mund ti aksesojnë këto baza të dhënash deri më datë 13 Maj 2015 . 
Stafi akademik dhe studentët mund të aksesojnë bazën e të dhënave nga çdo kompjuter brenda ambjentit të fakultetit .

Në fund të periudhës së provës , Ministria e Arsimit dhe e Sportit si dhe universitetet do të vendosin lidhur me vazhdimësinë e aksesit . 
Comments