Faqja kryesore‎ > ‎Fizike‎ > ‎

Fizike Cikli I Pare

VITI NR. LENDA DATA SALLA ORA
I 1 ANALIZE MAT.2 05.06.2012 410 A 15³°–17³°
243 A 15³°–17³°
343 A 15³°–17³°
2 INFORMATIKE (GJUHE PROGRAMIMI0 11.06.2012 410 A 13°°–15°°
M/C 13°°–15°°
I/C 13°°–15°°
3 FIZIKE 19.06.2012 410 A 13°°–15°°
243 A 13°°–15°°
343 A 13°°–15°°
4 MATJET DHE PERPUNIM TE DHENASH 26.06.2012 410 A 15³°–17³°
343 A 15³°–17³°
243 A 15³°–17³°
II 1 MEKANIKE ANALITIKE 08.06.2012 410 A 8°°–10°°
M/C 8°°–10°°
I/C 8°°–10°°
2 FIZIKE OPTIKE 15.06.2012 410 A 13°°–15°°
M/C 13°°–15°°
I/C 13°°–15°°
3 ELEKTRODINAMIKE 21.06.2102 410 A 13°°–15°°
M/C 13°°–15°°
I/C 13°°–15°°
4 ELEKTRONIKE 27.06.2012 410 A 10³°–12³°
343 A 10³°–12³°
243 A 10³°–12³°
III 1 FIZIKA MOLEKULARE  30.05.2012 410 A 8°°–10°°
2 FIZIKA BERTHAMORE DHE GRIMCAVE ELEMENTARE 05.06.2012 M/C 8°°–10°°
I/C 8°°–10°°
3 STRUKTURA E LENDES 11.06.2012 M/C 10³°–12³°
I/C 10³°–12³°
4 BAZAT E FIZIKES STATISTIKE 15.06.2012 M/C 15³°–17³°
I/C 15³°–17³°
Comments