Faqja kryesore‎ > ‎Fizike‎ > ‎

Fizike Master I Shkencave Mesuesi per AML

Viti I
11.06-30.06
LENDA DATA SALLA ORA
PLOTESIME NE FIZIKE 18.06 305C 8:00-10:00
TEKNIKA E LABORATORIT TE FIZIKES 11.06 305C 8:00-10:00
DIDAKTIKA E FIZIKES 1 02.07 305C 8:00-10:00
SHKENCA UNIVERSI 25.06 305C 8:00-10:00
METODA TE ZGJIDHJES SE PROBLEMEVE TE FIZIKES 06.07 305C 8:00-10:00
Comments