Faqja kryesore‎ > ‎

Grupet mesimore viti akademik 2017-2018

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Bachelor ne Biologji Part Time

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte

 

Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe Industriale

Master Profesional ne Bioteknologji Mjedisore dhe MolekulareMaster Profesional ne Teknologji Informacioni


 

Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në"Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise Industriale

Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"

Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore  

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore


Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore


Departamenti i Matematikes

 

Bachelor në Matematikë

Master i Shkencave në Matematikë

Master i Shkencave,në"Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues në Matematikë për arsimin e mesëm e të lartë"


 

Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike


Master Shkencor në"Inxhinieri Matematike dhe Informatike"

Master Profesional në"Inxhinieri Matematike dhe Informatike"