Faqja kryesore‎ > ‎

Hapet thirrja për aplikim per studentet e Universitetit te Tiranes per te mare pjese ne Konferencen e 10 Studentore te UNICA me teme "Transforming Your University in the post COVID-19 age" ne datat 18-21 korrik 2021!

Kjo Konference organizohet ne Universitetitn e NOVA de Lisbona ne Portugali.

https://www.unica-network.eu/event/unica-student-conference-2021-2/

Ftohen te aplikojne:

Studente te vitit te trete Bachelor;

Studentet e nivelit Master;

Studentet Ph.D.

Akomodimi dhe drekat gjate konferences do te mbulohen nga Universiteti Nova de Lisbona.

Universiteti i Tiranes do te mbuloje kostot e udhetimit. 


Dokumentat per Aplikim: 

Certifikate e gjuhes se huaj(gjuha angleze);

Leter Motivimi(ne gjuhen shqipe dhe angleze);

Abstrakt(ne gjuhen shqipe dhe angleze, maksimumi 1 faqe A4) mbi: "Transformimin e universiteteve ne periudhen post-Covid" duke u fokusuar ne 1 deri ne 2 prej temave te diskutimit ne kete konference, si me poshte:

1. Science in the city
2. Equal, diverse and inclusive universities
3.Europe's position in World's politics
4. Socila Media and European societies
5. More sustainable societies: the role of universities
6. International students: engaging with local communities 
7. How can Universities and cities work together to improve student's life?
8.Formal and informal learning: Innovative pedagogocal approaches prompted by the COVID-19 crisis
9. Inter-disciplinary and trans-disciplinary education
10. Jobs in the digital society: the role of universities

Afati i aplikimit: 01.03.2021


Dokumentat duhen dorezuar dorazi dhe te skanuara ne formatin pdf ne adresen iro@unitir.edu.al te Sektorit te Maredhenieve me Jashte ne Rektoratin e Universitetit te Tiranes. 

Universiteti i Tiranes ju uron suksese!