Informatik Biznesi Master Profesional

Viti I
11.06-30.06
LENDA DATA SALLA ORA
E-COMMERCE 15.06 SALLA I+201C 10:30-12:30
PROGRAMIM MOBILE 22.06 SALLA I+201C 10:30-12:30
ANALIZE BIZNESI 28.06 SALLA I+201C 8:00-10:00
Comments