Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Cikli pare

viti Lenda Data Grupet SALLA
I  Analize mat.II 07.06.2012 A1A2 M(C) + I/C +101B+111B 13.00-15.00
B1B2 M(C) + I/C +101B+111B 15.30-17.30
Strukture te dhenash  13.06.2012 A1A2 410 A+M+I/C  15.30-17.30
    B1B2 410 A+M+I/C  15.30-17.30
I Algjeber 21.06.2012 A1A2 410A 8.00-10.00
  21.06.2012 B1B2 410A +M+I/C 10.30-12.30
I Sisteme llogjike 27.06.2012 A1A2 410A+343A+243A+M+I/C  15.30-17.30
    B1B2 410A+343A+243A+M+I/C  15.30-17.30
II Rrjeta te dhenash 08.06.2012 A1,A2 410 A+M+I (C)  ora 15.30-17.30
    B1,B2 410 A+M (C) ora 15.30-17.30
II Telekomunikacion 15,06.2012 A1,A2 410A+M(C) ora 10.30.12.30
    B1,B2 410A+M(C) ora 10.30.12.30
II Sisteme shfrytezimi 22.06.2012 A1,A2 M(c) + IC +305C+201C +202C+210C ora 13.00-15.00
    B1,B2 M(c) + IC +305C+201C +202C+210C ora 13.00-15.00
II Zgjedhje 2 lende 29.06.2012 A1,A2 M(c) + I(C) ora 13-15
    B1,B2 M(c) + I(C) ora 15.00-17.30
Comments